Finsk-engelsk oversættelse af "valtuutettu"

FI

"valtuutettu" engelsk oversættelse

volume_up
valtuutettu {substantiv}

FI valtuutettu
volume_up
{substantiv}

valtuutettu (også: edustaja)
volume_up
delegate {substantiv}
Arvoisa puhemies, mitä valtuuskuntaan tulee, valtuutettu on nimitetty, samoin myös apulaisvaltuutettu.
As regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
Miksi käytännön yhteistyötä hoitamaan ei ole valtuutettu Frontexia?
Why is it that we have not delegated practical cooperation to Frontex?
Unkarilaisena valtuutettuna katson velvollisuuteni olevan pitää kirjaa väliaikaisista erivapauksista, joita Romania on pyytänyt ympäristöasioissa.
As a Hungarian delegate, I feel obligated to list the temporary exemptions in the field of environmental protection that Romania asked for.
valtuutettu
volume_up
alderman {substantiv} [brit.eng.] [gl.dags]
valtuutettu
volume_up
councilmember {substantiv}
valtuutettu (også: asiamies, edustaja, valtuutus, valtakirja)
volume_up
proxy {substantiv}

Eksempelsætninger "valtuutettu" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishKuitenkin lähin valtuutettu korjaamo sijaitsee usein satojen kilometrien päässä.
Often, however, the nearest authorised repair garage is hundreds of miles away.
FinnishTällä hetkellä vain 12:ssa EU:n 25 jäsenvaltiosta on valtuutettu laboratorio.
At present, only 12 of the 25 EU countries have an accredited laboratory.
FinnishMinskin ryhmä on omalta osaltaan valtuutettu laatimaan kestävä rauhansuunnitelma.
The Minsk Group was given the task of drawing up a lasting peace plan.
FinnishMeidät on valtuutettu laatimaan direktiivejä, joista on hyötyä ihmisille.
We are empowered to draft the sort of directives that will be of benefit to the public.
FinnishTeidät on valtuutettu hoitamaan ainakin 15 erinomaisen tärkeää tehtävää.
You have at least fifteen enormously important mandates to perform.
FinnishMiksi käytännön yhteistyötä hoitamaan ei ole valtuutettu Frontexia?
Why is it that we have not delegated practical cooperation to Frontex?
FinnishSe on valtuutettu investoimaan kohteisiin, joihin investoimista muut pankit arastelevat.
Its mandate is to invest where other banks fear to tread.
FinnishTuotetta pidetään turvallisena, jos valtuutettu tarkastuslaitos on todistanut sen turvallisuuden.
A product is then deemed to be safe when its safety has been verified by an accredited test centre.
FinnishParlamentin ja komission kesken on noin 4 600 järjestöä, jotka on valtuutettu eturyhmiksi.
Between Parliament and the Commission, there are approximately 4 600 organisations accredited as interest groups.
FinnishFellowes on Microsoftin U2-tekniikan valtuutettu käyttöoikeuden omistaja Fellowes-tuotemerkin tuotteille.
Fellowes is an authorised Licensee of Microsoft’s U2 technology for their Fellowes branded products.
FinnishAcco Brands on Microsoftin U2-tekniikan valtuutettu käyttöoikeuden omistaja Kensington-tuotemerkin tuotteille.
Acco Brands is an authorised Licensee of Microsoft’s U2 technology for their Kensington branded products.
FinnishMikä oikein on valtuutettu talouden toimija?
What is an Authorised Economic Operator?
FinnishEuroopan parlamentin eturyhmiksi on valtuutettu 1 700 järjestöä ja Euroopan komission eturyhmäksi on valtuutettu 3 900 ryhmää.
More than 1 700 organisations have been accredited as interest groups at the European Parliament, and 3 900 at the Commission.
FinnishDexin Corporation on Microsoftin kallistuskiekko- ja suurennuslasitekniikoiden valtuutettu käyttöoikeuden omistaja globaaleissa toimituksissa.
Dexin Corporation is an authorised Licensee for the global supply of Microsoft’s Tilt Wheel and Magnifier technologies.
FinnishBehavior Tech Corporation on U2-, kallistuskiekko- ja suurennuslasitekniikoiden valtuutettu käyttöoikeuden omistaja globaaleissa OEM-toimituksissa.
Behavior Tech Corporation is an authorised Licensee for the global OEM supply of U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
FinnishLtd. on Microsoftin U2- ja kallistuskiekkotekniikoiden valtuutettu käyttöoikeuden omistaja globaaleissa OEM-toimituksissa.
Chicony Electronics Co. Ltd. is an authorised Licensee for the global OEM supply of Microsoft’s U2 and Tilt Wheel technologies.
FinnishYK:n valtuutettu korosti äskettäin Iranin hallituksen noudattaman politiikan olevan ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.
The fact that the policy pursued by the Iranian Government is in conflict with international law was recently highlighted by the UN High Commissioner.
FinnishJa kuten hetki sitten sanoin, juuri näissä puitteissa EKP on valtuutettu myöntämään lainaa, mutta vain ja yksinomaan ympäristötarkoituksiin.
It is in this context that the EIB was authorised - as I said earlier - to give loans, but solely and exclusively for environmental matters.
FinnishMonterey International on Microsoftin U2-, kallistuskiekko- ja suurennuslasitekniikoiden valtuutettu käyttöoikeuden omistaja globaaleissa toimituksissa.
Monterey International is an authorised Licensee for the global supply of Microsoft’s U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
FinnishSyyllinen on kyllä selvillä, sillä YK:n pääsihteerin valtuutettu ei täyttänyt velvollisuuksiaan - Bernard Kouchner on miehen nimi.
The sin also bears a name, because it was the Special Representative of the UN Secretary-General - Bernard Kouchner is his name - who failed to do this.