Finsk-engelsk oversættelse af "yllyke"

FI

"yllyke" engelsk oversættelse

volume_up
yllyke {substantiv}

FI yllyke
volume_up
{substantiv}

yllyke (også: sysäys, liikevoima, virike)
volume_up
impetus {substantiv}
Niinpä meillä on todellinen yllyke ryhtyä toimiin.
So there is a real impetus for us to do something.
Stuttgartin kokouksessa voitaisiin antaa pitävä yllyke siihen, että tämän tavoitteen totetuttamisessa päästään askel eteenpäin.
The conference in Stuttgart could give a lasting impetus that allows us to move a little bit closer to achieving this objective.
Tämän tarkoituksena on antaa tasa-arvopolitiikalle suurempaa poliittista voimaa ja tarjota sille uudenlainen yllyke sekä varata siihen unionin varoja sen toteuttamiseksi tehokkaasti.
This seeks to give equality policy greater political force and provide it with new impetus, as well as assigning Union funds to it, with a view to its effective achievement.
yllyke (også: palkkio, porkkana, kannuste, kiihoke)
volume_up
incentive {substantiv}
Tämän pitäisi olla eurooppalaiselle biotekniikan alan teollisuudelle riittävä yllyke ja palkkio; monet teollisuuden edustajat näkevätkin sen niin.
That should provide the European biotechnological industry with enough incentive and reward, and many of its representatives echo that assessment.
Meillä on paljon esimerkkejä siitä, että kun on asetettu selkeät tavoitteet ja niille on riittävä yllyke olemassa, niin silloin myös teknisiä ratkaisuja on löytynyt.
We have many examples of situations where technical solutions have also been found once clear targets have been set and there is enough incentive to meet them.
Komission puolelta kyse on sekä sellaisesta yhteisön politiikasta, jonka tavoitteena on toisaalta poistaa yllyke ulosliputukseen ja toisaalta yhdenmukaistaa merenkulkijoiden markkinaolot.
The Commission is concerned to devise a Community policy which will both remove the incentive for flagging-out and harmonise market conditions for seafarers.
yllyke (også: kiihoke, tutkain, piikkisauva, arsyke)
volume_up
goad {substantiv}
yllyke (også: kannustin, nautintoaine, piriste)
volume_up
stimulant {substantiv}

Eksempelsætninger "yllyke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishToimintaohjelma voi olla ylimääräinen yllyke toteuttaa sukupuolten välistä tasa-arvoa Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikassa.
The action programme can provide an additional boost to the implementation of gender equality in the EU's development cooperation policy.