Nederlandsk-engelsk oversættelse af "afweten"

NL

"afweten" engelsk oversættelse

NL afweten
volume_up
[wist af|afgeweten] {verbum}

1. "iets laten …"

Ik hoop dat geen enkele kuststaat het laat afweten.
I hope that no coastal Member State will fail to answer that call.
Nu weten we allemaal dat schakelaars het soms laten afweten.
Now wall switches, we all know, fail.
Zoals we allemaal weten, hebben rechters nooit zoveel macht als wanneer de politiek het laat afweten.
Judges, as we are all aware, never have this much power unless politicians fail to take responsibility.
Europa is er, maar als men haar nodig heeft, laat ze het afweten, en dat gebeurt maar al te vaak!
Europe is there, but when it is needed it is missing and missing too often!

2. "van iets …"

Als de mensen maar meer van Europa afweten, gaan ze zich er vanzelf voor interesseren.
If people are going to be interested in Europe, they have to know about it.
Om toegang te krijgen tot een document, moet je eerst afweten van het bestaan ervan.
To obtain access to a document, one needs first of all to know that it exists.
Nu weten we allemaal dat schakelaars het soms laten afweten.
Now wall switches, we all know, fail.

Eksempelsætninger "afweten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DutchAls zij het laten afweten, zijn zij medeverantwoordelijk voor alle ellende.
If they refuse to cooperate, they will be partly responsible for the misery.
DutchEr is een Brits voorzitterschap, dat voorzitterschap moet voorzitten, maar het laat het afweten.
There is a UK Presidency, it should preside over matters and it is not doing so.
DutchHelaas hebben zowel de Commissie als de Raad het op dit punt tot nu toe laten afweten.
Sadly, neither the Commission nor the Council has done that so far.
DutchWij hebben het jarenlang, te lang laten afweten toen het land ons nodig had.
For many years we have been absent when that country needed us.
DutchDit ziekenhuis is aangesloten op een zeer gebrekkig elektriciteitsnet, dat het vaak laat afweten.
This hospital is connected to a very weak power grid, one that goes down frequently.
DutchEuropa is er, maar als men haar nodig heeft, laat ze het afweten, en dat gebeurt maar al te vaak!
Europe is there, but when it is needed it is missing and missing too often!
DutchBinnen de Europese Unie moeten wij hiertegen vechten, want de afzonderlijke lidstaten hebben het laten afweten.
We should fight within the European Union because individual States have failed.
DutchVandaag zou ik willen dat we eens nadenken waarom jongens het laten afweten.
So today, I want us to reflect on the demise of guys.
DutchAfgezien daarvan zie ik nu dat de Europese Unie het laat afweten.
This being so, I see a serious deficit in the European Union.
DutchDe opeenvolgende Franse regeringen, of ze nu rechts of links waren, hebben het op dit punt geheel laten afweten.
France ’ s governments both of the left and of the right are particularly guilty here.
DutchZelfs de overheden van de lidstaten hebben het laten afweten.
Even Member State governments have done nothing about it.
DutchToen hebben wij het als parlementsleden allemaal laten afweten.
We in Parliament all showed weakness in this regard.
DutchWe hebben evenmin enige garantie dat de delegaties voldoende afweten van informatietechnologie.
Nor is there any guarantee whatsoever that the delegations have any special knowledge of information technology.
DutchMoldavië is een land waar de solidariteit, de maatschappij het op een aantal gebieden heeft laten afweten.
Moldova is a country where the community, or society, has abdicated responsibility in a number of areas.
DutchWe hebben niet gehoord waarom de gebouwen het lieten afweten.
We haven't heard about why the buildings failed.
DutchAls particuliere bouwheren zich tot architecten wenden die van die technieken niets afweten, komen wij niet vooruit.
If private clients turn to architects who have no idea about the technology, we will see no progress.
DutchJuist op dit punt laat de Commissie het afweten.
On this precise point, the Commission has done nothing.
DutchOp drie essentiële punten heeft het Parlement het vandaag, op een mijns inziens schandelijke manier, laten afweten.
The European Parliament has just given way on three vital issues, in circumstances I consider shameful:
DutchMaar wanneer er middelen moeten worden vrijgemaakt om hieraan gevolg te geven, laat iedereen het ineens afweten.
Unfortunately, when the time comes for us to equip ourselves with the means to act, there is no one to be seen.
DutchJongens laten het op academisch gebied afweten; hun sociale omgang met meisjes en seksuele omgang met vrouwen gaat de mist in.
Guys are flaming out academically; they're wiping out socially with girls and sexually with women.