Nederlandsk-engelsk oversættelse af "behalve"

NL

"behalve" engelsk oversættelse

EN

NL behalve
volume_up
{adverbium}

Behalve baden kunnen toeristen ook surfen, windsurfen, zeilen, enzovoorts.
Apart from bathing, there are now activities such as surfing, windsurfing and sailing.
Geen van de toetredingslanden gebruikt kooibedden, behalve deze vier.
There are no caged beds in any other accession country apart from these four.
Maar behalve dit systeem, ontwierpen ze 52 mooie watergebieden rondom deze stad.
But apart from this system, they designed 52 beautiful water bodies around this town.
behalve (også: buiten, ongerekend, verder, trouwens)
Het lijkt wel of ik de enige bent die zijn hersens gebruikt, behalve de priester!
It seems like I'm the only one here using my head besides the priest!
Behalve over rijkdom zou er dus ook over macht moeten worden gesproken.
Besides wealth we should also be speaking about power.
Bovendien zijn er behalve Groot-Brittannië nog veertien landen lid van de Europese Unie.
And one more thing: there are fourteen Member States in the European Union besides Great Britain.

Eksempelsætninger "behalve" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DutchNatuurlijk zou deze wetgeving behalve gecodificeerd ook vernieuwd kunnen worden.
Of course, in addition to codification, it could be the subject of innovation.
DutchTen slotte: de kritiek op het " Alles-behalve-wapens"-initiatief is onterecht.
Finally, the criticism of the ‘ Everything but Arms’ initiative is unjustified.
DutchDus dat zijn de zaken die je nergens anders aantreft, behalve op kantoor.
You find a lot of other distractions, but you don't find managers and meetings.
DutchBehalve over de Grondwet moeten we het ook over de grenzen van Europa hebben.
We now have to talk not only about the constitution, but also about Europe’ s borders.
DutchZe gebruiken feitelijk slechts 2,6 procent van het " alles behalve wapens"-initiatief.
In actual fact, their use of the Everything But Armsinitiative is confined to 2.6 %.
DutchWat betreft handel en ontwikkeling steunt mijn fractie het " alles behalve wapens"voorstel.
On trade and development: my group supports the everything but arms proposition.
Dutch. ~~~ De kapitein is alles kwijt behalve zijn zwemvest.
And the ship sinks, and the captain has lost everything, but for a life jacket.
DutchBevat dit voorstel een volledig verbod op drijfnetten, behalve voor de Oostzee?
Does the proposal include a total ban on these nets, with the exception of the Baltic Sea?
DutchDaarom juicht ook mijn fractie het " Alles-behalve-wapens " -initiatief toe.
That is why my group too applauds the 'Everything but Arms ' initiative.
DutchDat is waarom wij de lange levensduur niet zien optreden, behalve bij de daf-2-mutant.
That's why we don't see the long lifespan, until we have the daf-2 mutant.
DutchBehalve een sterke munt, moet de euro vooral een stabiele munt zijn.
As well as being a strong currency, the euro must above all be a stable currency.
DutchIk wil behalve een aantal aangename, ook een aantal onaangename opmerkingen maken.
I should just like randomly to share some positive and more negative observations with you.
DutchMaar wat hebt u, behalve die woorden, eigenlijk voor concreets te bieden?
Over and above those terms, though, what is there of any substance in it?
DutchDus er zijn vele redenen om zo te eten behalve alleen uw gezondheid.
So, there are lots of reasons for eating this way that go beyond just your health.
DutchHet initiatief ' alles behalve wapens? zal niemand in het graf of aan de bedelstaf brengen.
The 'Everything But Arms ' initiative will not kill anyone or cost anything.
DutchMaar behalve de diepzinnige federale voordelen, verdienen getrouwde mensen meer geld.
But beyond the profound federal perks, married people make more money.
DutchIk gebruikte alles behalve een drilboor om oxytocine in mijn eigen brein te krijgen.
I used everything short of a drill to get oxytocin into my own brain.
DutchCommissaris Lamy, u heeft het initiatief " alles-behalve-wapens " een wereldpremière genoemd.
Commissioner, you described the 'Everything but Arms ' initiative as a world first.
DutchComputers, ongeveer dezelfde tijdslijn, behalve dat het natuurlijk later gebeurde.
Computers: you can look at a more or less parallel time line, happening of course a bit later.
DutchAls een gemeenschap van waarden moeten wij behalve goederen ook waarden u201Cexporterenu201D.
As a Community of shared values we must, of course, export values as well as goods.