Nederlandsk-engelsk oversættelse af "bij wijze van inleiding"

NL

"bij wijze van inleiding" engelsk oversættelse

NL bij wijze van inleiding
volume_up
{adverbium}

bij wijze van inleiding
Mijnheer de Voorzitter, bij wijze van inleiding wil ik de rapporteur, mevrouw Martens, van harte gelukwensen.
. – Mr President, by way of introduction I should like to congratulate the rapporteur, Mrs Martens.
Dus, bij wijze van inleiding, dit is exact hetzelfde gevoel waarmee ik de laatste zes jaar elke werkdag rondloop.
So, by way of introduction, that is the exact same state in which I spent every working day of the last six years.

Lignende oversættelser "bij wijze van inleiding" på engelsk

bij substantiv
English
bij adverbium
bij præposition
bij pronomen
English
bij- adjektiv
wijze substantiv
van adverbium
English
van præposition
inleiding substantiv

Eksempelsætninger "bij wijze van inleiding" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DutchMag ik het hier bij wijze van inleiding bij laten?
Perhaps I might be permitted to end my introductory speech at this point.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer Haarder, bij wijze van inleiding op mijn vraag wil ik zeggen dat ik het niet eens ben met de beslissing van de Raad.
Mr President, Mr Haarder, by way of an introduction to my question I shall say that I do not agree with the Council's decision.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, bij wijze van inleiding wilde ik zeggen dat de jaren verstrijken maar dat bepaalde conflictelementen blijven bestaan.
Mr President, ladies and gentlemen, I should like to say as an introduction that years come and go but certain elements of conflict remain.
DutchIk heb niets toe te voegen aan de verklaring van de Commissie die ik bij wijze van inleiding op dit debat heb afgelegd, afgezien misschien van de volgende punten.
I have nothing to add to the Commission statement that I made as an introduction to this debate, apart perhaps from the following elements.