Nederlandsk-engelsk oversættelse af "getekend"

NL

"getekend" engelsk oversættelse

volume_up
getekend {kort til.}

NL getekend
volume_up
{kort tillægsform}

getekend
volume_up
drawn {kort til.}
Dit is een geomantische kaart die in 1390 voor Koning Richard II werd getekend.
This is a geomantic chart drawn for King Richard II in 1390.
Ik zag dit plan getekend door een Franse architect, en ik dacht: "Wow!
I saw this diagram drawn by a French architect, and I thought, "Wow!
We hebben het benoemd, beschreven, getekend en in kaart gebracht.
We chart it, we've described it, we've drawn it, we've mapped it.
getekend (også: bestempeld)
volume_up
characterised {kort til.}
Paus Johannes Paulus II heeft gezegd, dat de twintigste eeuw ondanks de vele verworvenheden op allerlei domeinen getekend is door het mysterie van het kwaad.
Pope John Paul II said that despite tremendous achievements in a number of areas, the 20th century was characterised by the mystery of evil.

Eksempelsætninger "getekend" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DutchMaar voor zwarte Amerikanen in dit land was deze periode getekend door terreur.
But for African Americans in this country, that was an era defined by terror.
DutchMaar zie je die boeken die je getekend hebt voor mijn vrouw en mijn drie dochters?"
But you see those books you just signed for my wife and my three daughters?"
DutchNatuurlijk zijn we getekend door een uitdaging, of het nu fysiek, emotioneel of beide is.
We are marked, of course, by a challenge, whether physically, emotionally or both.
DutchZelf heb ik meer dan 1100 portretten getekend voor kranten, in de afgelopen 300...
Before we go into these faces, I should explain why I have some right to talk about them.
DutchZe heeft echter al een uitgebreide politieke overeenkomst getekend met de ASEAN-regio.
However, it has already signed an extensive political agreement with the ASEAN region.
DutchHier in het noorden is onze veldtocht getekend door nederlagen en ontbering.
Here in the north, our campaign has been marked by defeat and privation.
DutchNet als ongetwijfeld iedereen ben ik blij dat vandaag het akkoord van Hebron is getekend.
As I am sure we all do, I welcome the signing of the Hebron Agreement today.
DutchTen eerste heeft Oekraïne in 2004 een contract getekend dat in 2009 afloopt.
First, Ukraine had a contract, signed in 2004 and lasting until 2009.
Dutch. ~~~ Dit is allemaal met de hand getekend, met rekenlinialen.
(Laughter) This is trajectories going to Mars; all this was done by hand with slide rules.
DutchU heeft overigens in 1995 een overeenkomst voor justitiële en politiële samenwerking getekend.
And in 1995 you signed an agreement on judicial cooperation and police cooperation.
DutchDan wens je wel eens dat je voor de onderzeeboten had getekend, of niet soms?
Kind of makes you wish you'd signed up for submarines, don't it?
DutchOp 23 juni 2000 is er in Cotonou in Benin een nieuwe overeenkomst getekend.
On 23 June 2000, a new agreement was signed at Cotonou in Benin.
DutchDeze crisis wordt getekend door sterk uiteenlopende standpunten over de aan te wenden instrumenten.
This crisis is marked by widely diverging views on the instruments to be used.
DutchTen tweede heeft Turkije op 29 juli het aanvullend protocol bij de Overeenkomst van Ankara getekend.
Second, Turkey signed the Additional Protocol to the Ankara Agreement on 29 July.
DutchWe waren niet van plan weg te gaan totdat het vredesakkoord werd getekend."
We were not going to leave until the peace accord was signed."
DutchEr is een milieubeleidovereenkomst getekend op vrijwillige basis.
An environmental policy agreement has been signed on a voluntary basis.
DutchMijnheer de Voorzitter, u zei dat ik de ontwerpresolutie namens de liberale fractie had getekend.
Mr President, you mentioned that I had signed that motion on behalf of the Liberal Group.
DutchIn principe wordt in de loop van deze week een definitief akkoord getekend met de WHO.
An agreement is due to be signed with the WHO, which should be finalised by the middle of this week.
DutchEen tijd geleden werd een omvattend verbod van kernproeven getekend.
Some time ago a Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty was signed.
DutchMaar toen, tot mijn geluk, zag ik een kernfysicus op wiens feestje ik cartoons had getekend.
And what happened was, to my luck, I saw a nuclear scientist at whose party I had done cartoons.