Kinesisk-engelsk oversættelse af "线路强送电不成功"

CN

"线路强送电不成功" engelsk oversættelse

volume_up
线路强送电不成功 [xiàn lù qiánɡ sònɡ diàn bù chénɡ ɡōnɡ] {substantiv}

CN 线路强送电不成功
volume_up
[xiàn lù qiánɡ sònɡ diàn bù chénɡ ɡōnɡ] {substantiv}

1. elektronik

线路强送电不成功