Polsk-engelsk oversættelse af "bańki"

PL

"bańki" engelsk oversættelse

PL bańki
volume_up
{feminin flertal}

1. generel

bańki
To nasze banki, europejskie banki przyczyniają się do uchylania się od opodatkowania.
It is our banks, the European banks, which are actually covering up this tax evasion,
Czy powinien zostać włączony do mechanizmu oczyszczania wprowadzanego przez banki?
Should it be included in a cleansing mechanism put in place by the banks?
Trzeba będzie dokapitalizować banki francuskie, niemieckie i przede wszystkim greckie.
French, German and especially Greek banks will have to be recapitalised.
bańki
Bańki związane są z popularnością wyszukiwań w Google.
And the bubbles correspond to popularity as regards to Google hits.
Te bańki - Widzę te bańki powietrzne, pływające nad ziemią i sterowane przez sztuczną inteligencję.
These bubbles -- I can see these bubbles with these hydrogen packages, floating around on the ground driven by AI.
Wykrylibyśmy bańki na rynkach nieruchomości.
We would have discovered the property bubbles.
bańki (også: pojemniki, puszki, kanistry)

2. medicin

bańki
volume_up
heat suction cups {fl}

Eksempelsætninger "bańki" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishOba banki starają się sprostać powstałym wyzwaniom, co zasługuje na aprobatę.
They are both facing up to the challenges presented, and I commend them for this.
PolishBanki te działają w imieniu EBC zgodnie z otrzymywanymi od niego instrukcjami.
These NCBs act on behalf of the ECB in accordance with instructions received from the ECB.
PolishMam na myśli banki Banco Português de Negócios i Banco Privado Português.
I am referring to Banco Português de Negócios and Banco Privado Português.
PolishKrajowe banki centralne wykonują prawie wszystkie zadania operacyjne Eurosystemu.
The NCBs perform almost all operational tasks of the Eurosystem.
PolishEBC posiada własny kapitał, subskrybowany i opłacony przez krajowe banki centralne.
The ECB has its own capital, subscribed and paid up by the NCBs.
PolishOdzyskana przez banki płynność, nie pomogła w rozwiązaniu problemu.
The liquidity that is available to them has not solved the problem.
PolishOrgany nadzoru ze swojej strony mogą skorzystać z informacji przekazywanych przez banki centralne.
Supervisors from their side may benefit from central bank information.
PolishNa przykład popieram pomysł wniesienia przez banki wkładu w pokrycie kosztów kryzysu.
For instance, I am supporting the idea of a bank levy.
PolishBanki centralne krajów należących do Eurosystemu mają obowiązek wpłacić w całości subskrybowany kapitał.
Eurosystem NCBs are required to pay up their subscribed capital in full.
PolishJednak w praktyce tylko krajowe banki centralne fizycznie wprowadzają do obiegu banknoty euro oraz je wycofują.
In practice, however, only the NCBs physically issue and withdraw euro banknotes.
PolishEBC ma własny budżet, a kapitał EBC jest subskrybowany i opłacany przez krajowe banki centralne strefy euro.
The ECB has its own budget. Its capital is subscribed and paid up by the euro area NCBs.
PolishEBC i banki centralne tych państw członkowskich, które wprowadziły euro, określa się mianem Eurosystemu.
The Eurosystem comprises the ECB and the NCBs of those countries that have adopted the euro.
PolishW ten sposób EBC i krajowe banki centralne razem przyczyniają się do realizacji wspólnych celów Eurosystemu.
Thus, the ECB and the NCBs jointly contribute to attaining the Eurosystem's common goals.
PolishW pierwszej połowie roku 2010 banki odmówiły udzielenia kredytu aż 18 % małych i średnich przedsiębiorstw.
In the first part of 2010, 18% of small and medium-sized enterprises had bank loans refused.
PolishPojawiła się nowa teoria, zgodnie z którą banki są zbyt duże, żeby można było pozwolić im upaść.
A new theory came into being - they were too big to fail.
PolishPrzestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu
Central bank compliance with prohibitions on monetary financing and privileged access
PolishDziałania operacyjne w tym zakresie krajowe banki centralne mogą prowadzić wspólnie.
NCBs can opt to pool their operational activities for the management of the ECB’s foreign reserves with other NCBs.
PolishNiestety banki często dość niechętnie uwzględniają obawy użytkowników.
It is unfortunate, but the bank payments industry often seems somewhat reluctant to recognise users' concerns.
PolishW ten sposób Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne razem realizują wspólne cele Eurosystemu.
In doing so, the ECB and the NCBs jointly contribute to attaining the common goals of the Eurosystem.
Polishbanki i spółdzielnie kredytowe będą bezpłatnie wymieniać funty cypryjskie po stałym kursie.
Fees will be charged if the amount per customer and transaction exceeds CYP 1,000 for banknotes and CYP 50 for coins.