Polsk-engelsk oversættelse af "centrala"

PL

"centrala" engelsk oversættelse

PL centrala
volume_up
{feminin}

centrala
volume_up
central {substantiv}
Opinia o zmianach w ustawie o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43)Malta, 18.5.2011, pdf 30 kB, en
Opinion on various amendments to the Central Bank of Malta Act  (CON/2011/43)Malta, 18.5.2011, pdf 30 kB, en
Opinia w sprawie zmian do statutu Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta w związku z przygotowaniem przyjęcia waluty euro (CON/2006/23)Malta, 22.5.2006, pdf 35 kB, en
Opinion on amendments to the Central Bank of Malta’s statutes in preparation for the adoption of the euro (CON/2006/23)Malta, 22.5.2006, pdf 35 kB, en
Dziś, w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu globalnym, chodzi bardziej o sieć ośrodków wiedzy i innowacji, tzw. KICs, koordynowanych przez centralę.
In the current fast-changing global environment, we are thinking instead in terms of a network of Knowledge and Innovation Centres, the so-called KICs, coordinated by a central body.
centrala
volume_up
head-office {substantiv}
Punkt wymiany: Amsterdam (centrala) Czynny: od poniedziałku do piątku w godz.
Amsterdam (head office)
Punkt wymiany: Valletta (centrala) Czynny: od poniedziałku do piątku w godz.
Valletta (head office)
Punkt wymiany: Lublana (centrala) Czynny: od poniedziałku do piątku w godz.
Ljubljana (head office)
Centrala NATO najwyraźniej ma tego świadomość.
NATO headquarters is clearly aware of this fact.
Jednocześnie podjęto decyzję dotyczącą centrali Europejskiego Instytutu Technologii.
At the same time, the headquarters of the European Technological Institute have been decided.
Niektórzy w NASA byli zainteresowani, ale ci w centrali pogrzebali ten projekt.
And one part of NASA was interested in it but the headquarters in NASA, they killed the project.
centrala (også: siedziba główna)
volume_up
HQ {substantiv} [fork.]
centrala (også: baza, podstawa, grunt, podkład)
volume_up
base {substantiv}
centrala (også: ośrodek, środek)
volume_up
center {substantiv}
Obraz wideo może być wyświetlany zdalnie z centrali ochrony lub centrum konserwacji, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.
The video can easily be monitored remotely from a security or maintenance center, thus saving valuable time and costs.
Następnie dane wysyłane są do systemu operacyjnego, gdzie łączone są z kartoteką pacjenta umieszczoną w bazie danych w centrali, dajmy na to, w Stanach Zjednoczonych.
Then it goes to a network operations center, where they get your data from your patient database that's been put in at some central location, say, in the United States.

Synonymer (polsk) for "centrala":

centrala
centralny

Eksempelsætninger "centrala" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishCentrala Skycar, wysłać pojazd ratunkowy do San Francisco.
Video: Skycar dispatched, launch rescue vehicle for San Francisco.
PolishPracuje z kartą telefoniczną lub firmową centralą telefoniczną.
It works with either calling card or corporate PBX.
PolishChcę byś mnie natychmiast połączył z centralą.
I want you to get me the national office on the phone right now.
PolishCentrala zapoznała się ze statutem.
The national office recognizes the charter.
PolishWięc prosimy naszych kolegów po fachu na całym świecie, by pomogli nam stworzyć coś, co stanie się centralą dla crowdsourcingu ukierunkowanego na wprowadzenie AED na całym świecie.
And [we're] asking all of our colleagues in the rest of the world, colleague universities, to help us to find and work and act like a hub to crowd-source all these AEDs all around the world.