PL ciężki
volume_up
{adjektiv maskulin}

ciężki (også: uciążliwy, żmudny, mozolny)
Łatwo jest zapomnieć o ciężkiej drodze, która prowadziła do tego celu.
It is easy to forget the arduous road to get to that point.
ciężki (også: nędzny, lichy, niezgrabny, niezdarny)
volume_up
clunky {adj.}
ciężki (også: twardy, trudny, sztywny)
volume_up
hard {adj.}
Ponieważ to głównie kobiety wykonują ten ciężki obowiązek.
Because it remains hard work for women to wash.
Chciałbym podziękować wszystkim, w tym sprawozdawcom, za ich ciężką pracę.
I would like to thank everyone, including the rapporteurs, for their hard work.
Rozwój UE w mającą szansę przetrwania instytucję europejską wymaga ciężkiej pracy.
The EU's development into a viable European institution will take hard work.
ciężki (også: duży, gruby)
volume_up
heavy {adj.}
Jako ludzie czujemy, gdy trzymany przedmiot jest ciężki.
As humans, we are sensitive to where an object in our hand is heavy.
Potem zakładasz zapas, potem ciężki plecak.
And then you put on your reserve, and then you put on your heavy rucksack.
Wielu z nas głosowało na rzecz osiągniętego właśnie kompromisu z ciężkim sercem.
Many of us voted for the present compromise with a heavy heart.
ciężki (også: niezdarny)
ciężki (også: powolny, ociężały)
volume_up
ponderous {adj.} (movement, gait)
ciężki (også: zły, straszny, okrutny, brutalny)
volume_up
savage {adj.}
ciężki (også: ciężkostrawny, zapychający)
volume_up
stodgy {adj.} [brit.eng.] [hverd.] (food)
ciężki (også: trudny, utrudniony)
volume_up
straitened {adj.} [form.]
ciężki (også: męczący)
volume_up
trying {adj.}
Wielu żartowało próbując nakłonić nas do przyniesienia klientom ciężkich TV.
A lot of them made jokes about trying to get us to go to the back to get heavy television sets for customers.
27 rządów w Unii Europejskiej próbuje, każdy na swój własny sposób, ratować swoje banki i przemysły ciężkie.
There are 27 governments in the European Union trying - each in its own way - to rescue their own banks and large-scale industries.
Dziękuję, panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym podziękować obydwu sprawozdawcom, szczególnie panu posłowi El Khadraouiemu, za ciężką pracę na rzecz kompromisu.
Thank you, Mr President, firstly, I would like to thank both rapporteurs, especially Mr El Khadraoui, for this difficult work on trying to reach a compromise.
ciężki (også: nieporadny, masywny)
ciężki
volume_up
hard-knock {adj.} [slang] (life)
ciężki (også: ostry, twardy, zagorzały, hardcorowy)
Byłem na 19 na prawdę ciężkich wyprawach.
I've been on 19 hardcore expeditions.
ciężki (også: ogromny, mocny, silny, masywny)
volume_up
hefty {adj.}
ciężki (også: ostry, poważny, dotkliwy, srogi)
volume_up
severe {adj.}
U jednego procenta pacjentów wystąpił ciężki niekardiogenny obrzęk płuc.
One percent of patients experienced severe non-cardiogenic pulmonary oedema.
U 1 % pacjentów obserwowano ciężki niekardiogenny obrzęk płuc.
Severe non-cardiogenic pulmonary oedema was reported in 1 % of patients.
Dwa procent pacjentów z ekpresją genu KRAS typu dzikiego miało ciężki przebieg biegunki.
Two percent of patients with KRAS wild-type had diarrhoea reported as severe.
ciężki (også: ważny, doniosły, ważki)
ciężki (også: wytrzymały, solidny, twardy, trudny)
volume_up
tough {adj.}
Było to po 9/11, miasto przechodziło ciężki okres.
This was after 9/11; the city was in tough times.
Niemniej, gdy nadeszły ciężkie czasy dla banków pośpieszyły one po pomoc do polityków.
Yet, when times got tough for the banks, they ran to the politicians to rescue them.
Zapewnienie wyprzedzenia istniejącego systemu będzie ciężką bitwą.
Ensuring that it takes precedence over the existing system will be a tough battle.
ciężki (også: gorzki, zawzięty, bolesny, zaciekły)
volume_up
bitter {adj.}
Mówili o ciężkiej, długiej i gorzkiej Zimnej Wojnie.
They talked of a hard, long and bitter Cold War.
I przykrzyli im żywot ich robotą ciężką około gliny, i około cegieł, i około każdej roboty na polu, mimo wszelaką robotę swą, do której ich używali bez litości.
and they made their lives bitter with hard service, in mortar and in brick, and in all manner of service in the field, all their service, wherein they made them serve with rigor.

Eksempelsætninger "ciężki" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishCiężki krwotok, krwotok z ran operacyjnych, zapalenie naczyń, niedociśnienie
reported with fatal outcome), headache, paraesthesia, dizziness
Polish- (SK) Wiemy, jak ciężki okres przeszli nasi bałkańscy przyjaciele.
- (SK) We know what a testing time our friends in the Balkans have had.
PolishJednak u niektórych osób przebieg choroby może być bardzo ciężki.
Others have mild flu-like symptoms, but some people can become very ill.
PolishW dzisiejszym Pakistanie ciężki i okrutny jest los obywatela, który sprzeciwia się niesprawiedliwości.
The fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
PolishNiektóre z tych reakcji mogą mieć przebieg ciężki i potencjalnie zagrażający życiu (patrz punkt 4. 4).
Some of these reactions can be serious and potentially fatal (see 4.4).
PolishDwutlenek tytanu (E 171) Trioctan glicerolu Krzemionka koloidalna bezwodna Węglan magnezu ciężki Macrogol 300
Titanium dioxide (E 171) Glycerol triacetate Silica, colloidal anhydrous
PolishTo ciężki wstyd i chcę, żeby brytyjscy posłowie do PE wiedzieli, że przyglądam się bacznie jak głosują.
It is an utter disgrace, and let the British MEPs know I am watching very carefully how they vote.
PolishZgłoszono 3 przypadki zapalenia płuc (w tym 1 ciężki) i 2 przypadki półpaśca (obydwa nie były ciężkie).
Three cases of pneumonia (1 serious) and 2 cases of herpes zoster (both non-serious) were reported.
PolishMoże ono mieć bardzo ciężki przebieg, powodując ból i prowadząc do inwalidztwa.
If you experience such symptoms, speak to your doctor straight away, who may reduce the dose or discontinue the treatment.
PolishXIX wiek, rok 1870 - ciężki okres dla dzieci w Europie, ponieważ większość z tych statystyk jest z Europy.
The last century, 1870, was bad for the kids in Europe, because most of this statistics is Europe.
Polish% tych zdarzeń niepożądanych w grupie otrzymującej fluoksetynę i 12 % w grupie placebo miało charakter ciężki.
It is general clinical experience that the risk of suicide may increase in the early stages of recovery.
PolishU 3 pacjentów przebieg ostrej GVHD został uznany za ciężki.
Acute GVHD was rated as serious in 3 patients.
PolishCiężki alergiczny nieżyt nosa lub nadreaktywność oskrzeli; nadwrażliwość na inne leki beta- adrenolityczne.
Sinus bradycardia, second or third degree atrioventricular block, overt cardiac failure, or cardiogenic shock.
PolishCzy to musi być tak ciężki, odgórny proces?
I mean, does it have to be this painful, top-down process?
PolishTylko jeżeli będziemy monitorować ich ciężki los, uda nam się wydostać ich z więzień zanim staną się ludzkimi wrakami.
Only if we monitor their plight will we succeed in getting them out of prison before they are reduced to human wrecks.
PolishW rzadkich przypadkach, szczególnie u psów starszych lub wrażliwych efekty niepożądane mogą mieć ciężki lub śmiertelny przebieg.
In rare cases, particularly in older or in sensitive dogs, these undesirable effects may be serious or fatal.
PolishW dzisiejszych czasach ciężki los albinosów w Tanzanii wydaje się niewiarygodny.
on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, the plight of albino people in Tanzania seems barely credible in today's age.
PolishPrzewlekłą GVHD (c- GVHD) raportowano, jeżeli miała ciężki przebieg lub była przyczyną zgonu; przyczyną zgonu była w 3 przypadkach.
Chronic GVHD (c-GVHD) was reported if serious or the cause of death, and was reported as the cause of death in 3 patients.
PolishTo miłe, że przewodniczy Pani zawsze wtedy, gdy omawiamy ciężki los innych.
on behalf of the S&D Group. - Madam President, it is always good to see you in the chair when we are discussing issues about the plights of others.
PolishCiężki epizod depresyjny