Polsk-engelsk oversættelse af "darować"

PL

"darować" engelsk oversættelse

volume_up
darować {refl. vb.}
volume_up
darować {refl.vb.}
volume_up
darować {perf./imperf. vb.}

PL darować
volume_up
[daruję|darowałbym] {udsagnsord i førnutid}

1. generel

I rzekł król do Hamana: Srebroć to daruję, i ten lud, abyś z nim czynił, coć się podoba.
And the king said unto Haman, The silver is given to thee, the people also, to do with them as it seemeth good to thee.
Aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane;
But we received, not the spirit of the world, but the spirit which is from God; that we might know the things that were freely given to us of God.
Nawiązuję tu do znanego z Polski przykładu doprowadzania do bankructwa piekarza wolontariusza, który został obciążony podatkami za chleb darowany ubogim.
I refer here to a case that is well known in Poland, of a baker whose business folded because he was required to pay taxes on bread he gave to poor people.
darować (også: podarować)

2. "komuś"

darować (også: darowywać)
volume_up
to let sb off {vb.} (culprit)

Eksempelsætninger "darować" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishJeżeli tego nie uczynimy, wówczas możemy darować sobie na przykład nasz słynny system handlu emisjami.
If we do not raise this target, then we can forget our famous European emissions trading, for example.
PolishWysyłamy SMSa o treści "Google" co w zapisie cyfrowym daje 46645 Ostatnie "e" możemy sobie darować.
So here's me doing it. ~~~ You send a text message to the word "Google," which turns out to be 46645. ~~~ Leave off the last "e" for savings.
PolishW takim razie możemy sobie darować ten sugestywny znak równości między islamem a terroryzmem, który tak często nam się podsuwa.
In that case, we could have removed that suggestive equation, often put forward to us, between Islam and terrorism.
PolishWreszcie po trzecie, jest zbywalny; by pomóc krajom rozwijającym się, importer może darować nadwyżkę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą kredytu celnego a kwotą należności celnej.
Finally, it is transferable: to help developing countries, the importer can donate the surplus customs credit above the amount of customs duty.