Polsk-engelsk oversættelse af "do rzeczy"

PL

"do rzeczy" engelsk oversættelse

PL do rzeczy
volume_up
{adjektiv}

do rzeczy (også: rozsądny, sensowny, celowy, dorzeczny)

Synonymer (polsk) for "do rzeczy":

do rzeczy
Polish

Lignende oversættelser "do rzeczy" på engelsk

do substantiv
English
do præposition
do
rzeczy substantiv

Eksempelsætninger "do rzeczy" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishSprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (
Statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (
PolishDlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?
Why should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
PolishJest wiele rzeczy do zrobienia, i to pańska szansa, by pociągnąć Europę naprzód.
There is a great deal to be done, and this is your opportunity to take Europe forward.
PolishChcielibyśmy jednak prosić o utrzymanie takiego stanu rzeczy do 2013 r.
We ask of you, however, that the tobacco status quo should obtain until 2013.
PolishWiele z nich już to uzyskało, jednak dla niektórych pozostało wiele rzeczy do poprawienia.
Many of them are doing this, but for some there is still room for improvement.
PolishZ podobnym stanem rzeczy mieliśmy do czynienia wczoraj, kiedy chodziło o handel emisjami.
We had a similar state of affairs yesterday with regard to emissions trading.
PolishA więc jak widać na podstawie tych przykładów wiek nie ma tu nic do rzeczy.
So, as you can see evidenced by such examples, age has absolutely nothing to do with it.
PolishI mówiłem do pojmanych te wszystkie rzeczy Pańskie, które mi ukazał.
Then I spake unto them of the captivity all the things that Jehovah had showed me.
PolishA więc mapy różnych rzeczy prowadzą do zrozumienia świata, na którym żyjemy.
So, maps of things leading to organized understandings of the universe in which we emerge.
PolishPrzynajmniej coś opatentowali co mogło być wykorzystane do tworzenia przydatnych rzeczy.
At least they patented something which, you know, could do useful things.
PolishPrzede wszystkim, tworzymy w naszym życiu dostęp do rzeczy, których chcemy.
Basically, we substitute, in our lives, access to the things we want.
PolishMama ostrożnie otworzyła drzwi pralki, włożyła brudne rzeczy do środka, właśnie tak.
My mother carefully opened the door, and she loaded the laundry into the machine, like this.
PolishWciąż jednak jest zbyt wiele obszarów, w których odnotowano rzeczy nie do przyjęcia.
However, there are still too many areas for which we must say that things are not acceptable.
PolishAle w ciągu następnych sześciu miesięcy pozostaje jeszcze wiele innych ważnych rzeczy do zrobienia.
But there is plenty of other important work to be done over the next six months.
PolishMoim zdaniem Parlament upewnił się w tym zakresie co do kilku ważnych rzeczy.
I think Parliament has made sure of a few important things here.
PolishNawet eurosceptycy szybko przyzwyczajają się do dobrych rzeczy i stają się jedynie sceptykami.
Even Eurosceptics soon get used to good things, and become simply sceptics.
PolishPani poseł Wortman-Kool myli się co do dwóch rzeczy.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, Mrs Wortmann-Kool is wrong in two respects.
PolishW wielkich krajach, gdy robią filmy, mają wszystkie te rzeczy do dypozycji.
Roboger Animadu: In big countries, when they do the movies, they have all these things in place.
PolishCo do istoty rzeczy, powtórzę tylko, że Komisja z wielkim zadowolenie przyjmuje sprawozdanie.
On the substance, I can just reiterate that the Commission very much welcomes the report.
PolishJakie jest jabłko złote z wyrzezaniem srebrnem, takieć jest słowo do rzeczy powiedziane.
A word fitly spoken Is [like] apples of gold in network of silver.