Polsk-engelsk oversættelse af "dobroć"

PL

"dobroć" engelsk oversættelse

PL dobroć
volume_up
{feminin}

dobroć (også: dobro)
volume_up
goodness {substantiv}
Bym był nie wierzył, że mam oglądać dobroć Pańską w ziemi żyjących, źleby o mnie było.
[I had fainted], unless I had believed to see the goodness of Jehovah In the land of the living.
Ludzie nie są odpowiedzialni jedynie z samej dobroci serca.
You're not just going to be accountable out of the goodness of your heart.
Twórcy Internetu pokładali wielka wiarę w zasadniczą dobroć rodzaju ludzkiego, a ja podzielam tę wiarę.
The creators of the Internet had great faith in the basic goodness of humankind, and I tend to share that faith.
volume_up
kindness {substantiv}
Poruszyła mnie dobroć i delikatność wypisana na jej twarzy.
I was struck immediately by the kindness and the gentleness in her face, and I asked her to tell me her story.
I w tym momencie, pies zamienia się w Buddę miłości i dobroci.
And at that moment, the dog transformed into the Buddha of love and kindness.
(Śmiech) I zdaje się, że jedyne, co mi pozostało, to podziękować wam wszystkim za waszą dobroć.
(Laughter) And it seems that the only thing left for me to say is to thank you all for your kindness.
dobroć
volume_up
benevolence {substantiv}
Przypomina mi to anegdoty o rzekomej dobroci Stalina.
I am reminded of a joke about Stalin's benevolence.
dobroć (også: życzliwość)
volume_up
kindliness {substantiv}

Eksempelsætninger "dobroć" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishW końcu, bezpieczeństwo rodzinnego miasta to dbanie o siebie, bo jest takie stare przysłowie, dobroć zaczyna się w domu.
Now, hometown security is about taking care of your own, but it's not like the old saying, "charity begins at home."
Polish♫ Za waszą dobroć i -- ♫
Polish♫ Za waszą dobroć
PolishO jakoż jest wielka dobroć twoja, którąś zachował bojącym się ciebie, którąś pokazywał tym, którzy ufają w tobie przed synami ludzkimi.
In the covert of thy presence wilt thou hide them from the plottings of man: Thou wilt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.
PolishDla niego przysłowie, "Dobroć zaczyna się w domu," oznaczało, że dzień mojej wypłaty -- lub kogoś innego -- akurat zbiegło się w czasie z jego szczęśliwym dniem.
To him that phrase, "Charity begins at home," meant that my payday -- or someone else's -- would just happen to coincide with his lucky day.