Polsk-engelsk oversættelse af "dobrodziejstwo"

PL

"dobrodziejstwo" engelsk oversættelse

PL dobrodziejstwo
volume_up
{neutrum}

dobrodziejstwo (også: szczodrobliwość)
volume_up
benefaction {substantiv}
dobrodziejstwo (også: skarb)
volume_up
boon {substantiv}
Jest to wielkie dobrodziejstwo dla licznych organizacji ochotniczych we wszystkich naszych państwach członkowskich UE.
It is a great boon to the numerous voluntary organisations in all of our Member States of the EU.
Ale to jest dla nich dobrodziejstwo.
But this has come as a great boon for them.
dobrodziejstwo
volume_up
good deed {substantiv}
Panu pożycza, kto ma litość nad ubogim, a on mu za dobrodziejstwo jego odda.
He that hath pity upon the poor lendeth unto Jehovah, And his good deed will he pay him again.
dobrodziejstwo
volume_up
kindnesses {substantiv}

Synonymer (polsk) for "dobrodziejstwo":

dobrodziejstwo

Eksempelsætninger "dobrodziejstwo" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishI z tąć ufnością chciałem był iść do was najpierwej, abyście wtóre dobrodziejstwo odebrali;
And in this confidence I was minded to come first unto you, that ye might have a second benefit;
PolishZ wielką prośbą nas żądając, abyśmy to dobrodziejstwo i spólne udzielenie, którem się usługuje świętym, przyjęli.
beseeching us with much entreaty in regard of this grace and the fellowship in the ministering to the saints:
PolishA gdy przyjdę, którychkolwiek uchwalicie przez listy, tych poślę, aby odnieśli dobrodziejstwo wasze do Jeruzalemu.
And when I arrive, whomsoever ye shall approve, them will I send with letters to carry your bounty unto Jerusalem:
PolishWywiedźże z ciemnicy duszę moję, abym chwalił imię twoje; obstąpią mię sprawiedliwi, gdy mi dobrodziejstwo uczynisz.
PolishPrzetoż teraz niech uczyni Pan z wami miłosierdzie, i prawdę, a ja też oddam wam to dobrodziejstwo, żeście uczynili tę rzecz.
And now Jehovah show lovingkindness and truth unto you: and I also will requite you this kindness, because ye have done this thing.
PolishNadto dobrodziejstwo i miłosierdzie twe pójdą za mną po wszystkie dni żywota mego, a będę mieszkał w domu Pańskim na długie czasy.
Surely goodness and lovingkindness shall follow me all the days of my life; And I shall dwell in the house of Jehovah for ever.