Polsk-engelsk oversættelse af "elementarny"

PL

"elementarny" engelsk oversættelse

PL elementarny
volume_up
{adjektiv maskulin}

elementarny (også: podstawowy, rdzenny, gruntowny, zasadniczy)
volume_up
basic {adj.}
Jednak zasadniczo jest to sprzęt bardzo elementarny.
Just basically though, it is a basic piece of equipment.
Ta elementarna zmiana w fizycznym położeniu pomogła mi zmienić sposób relacji z lodowcem.
This very basic shift in my physical orientation helped me shift my perspective in relation to the glacier.
elementarny
It is time for an elementary and civilised response.
Naprawdę jednak nie odbiega ono od dobrze znanych poglądów odrzucających najbardziej elementarną sprawiedliwość.
In truth, however, it does not escape from the tired old positions rejecting the most elementary justice.
Cieszę się, że taka inicjatywa została podjęta, bo ona w tym kierunku właśnie zmierza, żeby zasady konkurencji były równe, bo tego wymaga elementarna sprawiedliwość.
I am pleased that this initiative was raised, because this is exactly the direction in which it is facing to make for equal competition conditions, that being what elementary justice demands.
elementarny

Synonymer (polsk) for "elementarny":

elementarny