Polsk-engelsk oversættelse af "fundacja"

PL

"fundacja" engelsk oversættelse

PL fundacja
volume_up
{feminin}

1. generel

fundacja (også: baza, fundament, podłoże, podkład)
volume_up
foundation {substantiv}
W 1992 roku powołano do życia organizację „Fundacja Topografia Terroru.
In 1992 a foundation was brought into being called “Topography of Terror.
Dlatego też Europejska Fundacja na rzecz Kształcenia jest niezwykle ważną agencją.
Therefore, the European Training Foundation is an extremely important agency.
Europejska Fundacja na rzecz Kształcenia ma zatem do odegrania zasadniczą rolę.
The role of the European Training Foundation will therefore be essential.

2. religion

fundacja
volume_up
patrimony {substantiv} [form.]

Synonymer (polsk) for "fundacja":

fundacja

Eksempelsætninger "fundacja" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishFundacja Omidyar Network poczyniła wielkie inwestycje w DonorsChoose.
Omidyar Network has made a big investment in DonorsChoose.
PolishPoszedłem na układ z Narodową Fundacją Nauki, że zamiast opowiadać o tym, dam ludziom narzędzia.
So, I made a deal with my NSF program managers that instead of talking about it, I'd give people the tools.
PolishFrancusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży www.dfjw.orgFundacja Genshagen www.stiftung-genshagen.de
The German-French Youth Office www.dfjw.org
PolishZwiązek pomiędzy fundacją i TED oznacza, że wszystkie środki pozyskiwane przez TED będą kierowane na cele wspierane przez fundację.
What Sapling's ownership means is that all of the proceeds of TED will go towards the causes that Sapling stands for.
Polish(PT) Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy niedawno ogłosiła, że 25% zwolnień w Portugalii w latach 2003-2006 wynikało z przenoszenia przedsiębiorstw.
(PT) Eurofound recently reported that 25% of redundancies in Portugal between 2003 and 2006 stemmed from company relocations.
PolishFundacja dostarcza rządom, pracodawcom, związkom zawodowym oraz Komisji Europejskiej odpowiedzi, wiedzy i porad na podstawie niezależnych i porównywalnych badań.
It provides findings, knowledge and advice from independent and comparative research, to governments, employers, trade unions and the European Commission.
PolishFundacja przyjmuje do wiadomości, że Rada musi mieć prawo uczestnictwa w procesie nominowania powierników FKMSR, a także prawo ostatecznego zatwierdzania nominacji.
It accepts that this Board must have the power to participate in the nomination process of the IASCF Trustees and have the ultimate power to approve their appointment.
Polish. ~~~ Ale moja fundacja wyłoży 500,:,000 dolarów, żebyś mógł przetestować ten pomysł.
At the end of the meeting he says, look, it is not going to work; you will never see your money back; but my foundations will put 500,000 dollars so you can test the idea.
PolishW przyszłości Fundacja powinna należycie stosować procedury na koniec roku i dotrzymywać terminów przedstawiania swojego sprawozdania, korzystając z dodatkowych szkoleń i zasobów.
In future, Eurofound should correctly implement year-end procedures, and respect the deadlines for submitting its accounts, by means of additional training and resources.
PolishJako międzynarodowe centrum ekspertyz fundacja współdziała z zainteresowanymi grupami w celu wspierania i ułatwiania współpracy oraz poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń.
As an international centre of expertise, we work with relevant stakeholder groups to promote and facilitate co-operation, knowledge development and exchanges of experience in our field.