Polsk-engelsk oversættelse af "i"

PL

"i" engelsk oversættelse

volume_up
i {konj.}
EN
EN

"I" polsk oversættelse

volume_up
I {pron.}
PL
volume_up
M {substantiv} [forkortelse]
PL
volume_up
M {substantiv}

PL i
volume_up
{konjunktion}

i (også: a, zaś, oraz, tudzież)
volume_up
and {konj.}
Ze swojego iPoda puściłem kawałek Leonarda Cohena 'I'm your man' moim lekarzom i pielęgniarkom.
I was using my iPod to play the Leonard Cohen song 'I'm Your Man' for my doctors and nurses.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
Bo oto Ja idę do was, i nawrócę się do was, a uprawiane i posiewane będziecie;
For, behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be tilled and sown;
i
volume_up
also {konj.}
Potrzebny jest także skuteczny i zaktualizowany system monitorowania i oceny.
It also requires an effective and updated monitoring and evaluation system.
Możecie wejść na stronę internetową i też odpowiedzieć na te pytania.
YAB: You can also go to the website, answer -- respond to the questions also.
Obserwowano również mutacje L33F, I50V i V32I w połączeniu z I47V/ A.
Mutations L33F, I50V and V32I combined with I47V/ A were also observed.

Eksempelsætninger "i" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishCiąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.
Pregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.
PolishCiąża i karmienie piersią Działanie leku ECALTA u kobiet w ciąży nie jest znane.
Pregnancy and breast-feeding The effect of ECALTA in pregnant women is not known.
PolishNie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
PolishInauguracja pierwszej misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.
The first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
PolishW Annapolis świat ogłosił niepowodzenie rozwiązań jednostronnych i militarnych.
The world declared in Anapolis the failure of unilateral and military solutions.
PolishKombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.
A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
PolishTakie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.
That has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
PolishRzecznik musi być niezależnym, bezpartyjnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym.
The Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.
PolishW wielu regionach nadal istnieją konflikty między sąsiadami i grupami etnicznymi.
In many regions, there are still conflicts between neighbours and ethnic groups.
PolishW doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.
There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.
PolishUprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
PolishOdnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
It was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
PolishNajwiększym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
So the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
PolishAby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
To fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
PolishMamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
PolishNależy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
Specific protection must be given to individuals, children and women especially.
PolishPakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
The Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
PolishDlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
PolishTraktat z Lizbony zapewnił unijnej polityce bezpieczeństwa i obrony więcej szans.
The Treaty of Lisbon gave the EU security and defence policy more opportunities.
PolishPrzetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
So Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.