Polsk-engelsk oversættelse af "jechać"

PL

"jechać" engelsk oversættelse

volume_up
jechać {refl.vb.}

PL jechać
volume_up
[jadę|jechałbym] {ufuldendt verbum}

1. generel

zakładając że chcecie jechać na Hawaje czy kupilibyście te wczasy?
Assuming you wanted to go to Hawaii, would you buy this package?
Nie możemy tam jechać i obalać prezydentów, którymi steruje świat przestępczy.
We cannot go and oust presidents who are driven by crime.
To wstyd, to żałosne jechać na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich.
Mr President, it is a disgrace, it is pathetic, to go to the opening ceremony of the Olympic Games.
jechać
volume_up
to be underway {vb.} (vehicle)
Wideo: Mężczyzna: Wiesz, przejdę się dzisiaj zamiast jechać samochodem.
(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.
Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.
So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
(Muzyka techno) Zadajmy sobie pytanie: czy ta osoba zamierza jechać ze stałą prędkością 45km/h?
(Techno music inside a car) So, ask yourself: Is this person ever going to drive at a steady 28 miles per hour?
jechać (også: pójść, iść)
jechać (også: jeździć)
Na wielbłądzie jedzie się bardzo niewygodnie.
And if you've ever been on a camel, it is a very, very uncomfortable ride.
It was such a smooth ride.
Gwarantuje on, że jeżeli pacjent jedzie do innego państwa członkowskiego w celu skorzystania z pomocy medycznej, pomoc ta jest bezpieczna i charakteryzuje się wysoką jakością.
It ensures that, if patients travel to receive care, it is safe and of good quality.
Są to dzieci migrantów, którzy jadą z jednego kraju do drugiego w ramach Unii, zostawiając je często na pastwę losu.
These are the children of migrants who travel from one country to another within the EU, often abandoning their children to their fate.

2. "do"

jechać (også: pojechać)

Synonymer (polsk) for "jechać":

jechać

Eksempelsætninger "jechać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishAle laptopy muszą jechać, bo linia montażowa nie zatrzymuje się.
But you've got to have the thing moving on the assembly line, because it's constant.
PolishMusimy zacząć jechać nim w odpowiednim kierunku i musimy zająć nasze miejsce w świecie.
We need to start driving it in a certain direction and we need to take on our role in the world.
PolishZ pewnością wiecie, jak niekomfortowo jest jechać w zatłoczonej windzie.
You know how uncomfortable it is to be in a crowded elevator?
PolishMusisz jechać na prochach Jak chcesz żyć w tym wariatkowie?
You'd have to be on drugs just to live in that madhouse, wouldn't you?
PolishMożesz dać mi jakiś powód aby nie jechać do miasta ze mną?
Can you give me a single reason not to come to town with me?
PolishTa podróż do Arabii Saudyjskiej, dlaczego nie chcesz jechać?
On that trip to Saudi Arabia, why isn't it the right time?
PolishZamierzam osobiście uczestniczyć w jego otwarciu; już zostałam zaproszona i planuję tam jechać.
I am personally going to attend its inauguration; I have been invited to it and I fully intend to be there.
PolishChcę wyraźnie podkreślić moje poparcie dla delegacji Parlamentu, która miała jechać do Iranu.
I would like to state very clearly my support for the delegation that would have gone to Iran from this Parliament.
PolishMusimy tam jechać i to posprzątać."
And what we're finding is that a lot of it is in the marine environment.
PolishCo do prędkości, motocykliści mogą jechać równie szybko.
But for example, bikers, they have the same speed.
PolishŻadna z głów państw UE nie powinna tam jechać.
Neither should the other EU Heads of State attend.
PolishNa początku zamierzałem jechać do Indii.
And I thought, "My God, wouldn't that be something?"
PolishI mówię do nich: "Słuchajcie, jest tu młoda dziewczyna, która ma szanse na to, by się stąd wyrwać i jechać do Ameryki".
And I said to them, "Look, there's a little girl who has a tiny chance of getting out of here and going to America."
PolishNie musiałeś jechać do szpitala.
PolishNadal chcecie tam jechać?
Now, would you choose the same vacation?
PolishRobin, a teraz musimy jechać.
PolishMój syn nie chciał jechać.
PolishProszę jechać za tym samochodem!
Polishjechać na jednym wózku
Polishjechać środkiem jezdni