Polsk-engelsk oversættelse af "klub"

PL

"klub" engelsk oversættelse

PL klub
volume_up
{maskulin}

klub (også: towarzystwo, drąg, maczuga, pałka)
volume_up
club {substantiv}
Hiszpański klub piłkarski Real Madryt ma flagę i hymn.
Real Madrid, which is a Spanish football club, has got a flag and an anthem.
Z tego względu Klub Europejski ÖVP z radością przyjął to sprawozdanie.
For this reason the ÖVP-Europa-Club was happy to approve this report.
Klub Eksportera udostępnia pomocne informacje dotyczące przepisów prawnych obowiązujących w krajach spoza UE.
The Exporter's Club offers practical information on legal regulations in countries outside the EU.
Nie będzie to jednak klub dyskusyjny czy talk-show.
However, it will not be a debating society or just a 'talk show'.

Eksempelsætninger "klub" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishJeżeli pana zdaniem Europa funkcjonuje jak klub piłkarski, to znaczy, że ma pan na to swój osobisty pogląd.
If you believe that Europe operates like a football team, this means that you have your own individual view on this.
PolishNowojorski klub CBGB’s zostanie w końcu zamknięty.
JH: CBGB's has to close eventually, you know.
Polish(ES) Klub Atlético Madrid, jego kibice, a nawet hiszpańska policja, są źle traktowani przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).
(ES) Atlético Madrid, its fans and even the Spanish police are being mistreated by the Union of European Football Associations.
PolishKlub zrzeszający rodziców organizuje lekcje hiszpańskiego, kursy szycia, tańca oraz zajęcia sportowe, a także wieczorki informacyjne i seminaria.
An example is Spanish parents in Bonn: the parents' association organises Spanish lessons, sewing, dance and sports courses, and information evenings and seminars.