Polsk-engelsk oversættelse af "koło"

PL

"koło" engelsk oversættelse

EN

PL koło
volume_up
{neutrum}

1. generel

koło (også: kółko, towarzystwo, krąg, okrąg)
volume_up
circle {substantiv}
This one is a circle, and this is a square.
Segregacja tworzy błędne koło i podziały w społeczeństwie.
Segregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
Jest to błędne koło, które powoduje katastrofy polityczne.
This is the vicious circle that leads to political disasters.
koło
volume_up
wheel {substantiv}
. ~~~ The wheel is turning.
Nie ma potrzeby ponownego wynajdywania koła, skoro tuż koło siebie mamy udany model.
There is no need to reinvent the wheel as long as we have, right in our midst, a successful model.
We are literally re-inventing the wheel here.

2. historie

koło
volume_up
roundelay {substantiv} (dance)

Eksempelsætninger "koło" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishI jeśli spojrzycie na to czerwone koło, to tego cienia nie powinno tam być.
And if you look in that red oval, that shadow was not supposed to be there.
PolishTaka jest rzeczywistość: publikowanie jednego dokumentu za drugim, i tak w koło Macieju.
That is the reality: publishing one document after another, after another.
Polish, rzekła, "Przecież nie mogę siedzieć koło tego odrażającego człowieka.
'Well, can't you see?' she said, 'I can't possibly sit next to this disgusting human.
PolishZegarmistrz rozebrał zegarek, wyjmując ze środka między innymi koło balansu.
And the guy took it apart, and one of the things he pulled out was one of the balance wheels.
PolishTo jest kula z brązu, ramię z aluminium, tutaj jest drewniane koło.
This is a bronze ball, an aluminum arm here, and then this wooden disk.
PolishNa koniec chciałbym podziękować panu komisarzowi Kovácsowi za dodatkowe 18 godzin, czy coś koło tego.
Finally, I would like to thank Mr Kovács, Commissioner for 18 hours more, or whatever.
PolishW 1987 roku powołałem do życia koło dyskusyjne pod nazwą „Nadzieja dla pragnących opuścić kraj”.
In 1987 I started up a discussion group called “Hope for those wishing to leave the country”.
PolishZauważyłem, że na polu golfowym było wzniesienie, koło trzynastego dołka.
But I realized that there was this one hill on our golf course, the 13th hole that had this huge hill.
PolishUkładając je koło siebie nawet nie trzeba czytać linków by zobaczyć różnicę.
When you put them side-by-side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are.
PolishTo nie byla czwarta nad ranem, lecz - raczej kolo północy.
It wasn't at four in the morning, but it was closer to midnight.
PolishW jednej z takich stref koło Hongkongu jest miasto Shenzhen.
One of the zones next to Hong Kong has a city called Shenzhen.
PolishMężczyźni mają tą anty-zażyłość, siła w koło nich... która jest zasilana przez sarkazm i humor.
Men have this anti-intimacy force field a round them... that is powered by sarcasm, humor and a version.
PolishA ten się obraca w koło według rady jego, aby czynił wszystko, co Bóg rozkaże, na oblicze okręgu ziemskiego.
Yea, he ladeth the thick cloud with moisture; He spreadeth abroad the cloud of his lightning:
PolishDH: Czekaj, koło nogi mam jeszcze jedną pałkę.
DH: But wait, Barry, there's still one more club lying there by my foot.
PolishKręci się koło mojego domu i grzebie w moich śmieciach.
He hangs out at my place because there's garbage there.
PolishLecimy koło klifu. ~~~ Te góry są wyższe od Alp.
The height of these mountains on either side of this valley is greater than the Alps in most cases.
PolishPreparat Kentera uwalnia lek w dawce koło 0, 08 mg/ kg/ dob.
Kentera delivers approximately 0.08 mg/ kg/ day.
PolishTakie błędne koło oszczędności wyraźnie wpływa na spadek inwestycji publicznych i tworzenie miejsc pracy.
This austerity-linked Hell has clear implications for falling levels of public investment and job creation.
PolishI mieszkał Dawid na onym zamku a przezwał go miastem Dawidowem, a pobudował je Dawid wszędy w koło od Mello, i wewnątrz.
And David dwelt in the stronghold, and called it the city of David.
PolishMożliwe, że istniało tam koło francuskiego czy koło debat, ale oni mieli koło: "Stwórzmy sieć globalną".
You might have had a French club or a Debate club.