Polsk-engelsk oversættelse af "konsolidować"

PL

"konsolidować" engelsk oversættelse

PL konsolidować
volume_up
{ufuldendt verbum}

Jeśli mamy konsolidować budżety krajowe, wzrost wpływów podatkowych jest po prostu koniecznością.
If we are to consolidate national budgets, then it is quite simply imperative that we increase tax revenues.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości konsoliduje zasadę nadrzędności prawa wspólnotowego.
The European Court of Justice consolidates the principle of preminence of Community law.
Po pierwsze, EPS konsoliduje strategię opartą na partnerstwie i współpracy.
Firstly, the ENP consolidates a strategy based on partnership and cooperation.
konsolidować (også: skonsolidować)
volume_up
to fund {tr.vb.} (debt)

Synonymer (polsk) for "konsolidować":

konsolidować