Polsk-engelsk oversættelse af "konstrukcje"

PL

"konstrukcje" engelsk oversættelse

PL konstrukcje
volume_up
{feminin flertal}

konstrukcje
(Śmiech) Kłamią, oszukują, rozpraszają się, i tworzą naprawdę beznadziejne konstrukcje.
(Laughter) They lie, they cheat, they get distracted and they produce really lame structures.
Stworzyli najwyższe konstrukcje w najkrótszym czasie.
They produced the tallest structures in the least amount of time.
Czy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?

Synonymer (polsk) for "konstrukcja":

konstrukcja

Eksempelsætninger "konstrukcje" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMają solidną konstrukcję, a wersje przewodowe są wyposażone w wytrzymały przewód.
They have a sturdy design, and the corded varieties feature a durable cord.
Polishi w tym samym czasie, będąc 150 metrów dalej, robiłem te ogromne konstrukcje.
And at the same time, I was doing these very large constructions, being 150 meters away.
PolishDlatego, że ta idea jest tak prosta, a jednocześnie wyjaśnia całą konstrukcję wszechświata.
Because the idea was so simple, and yet it explains all design in the universe.
PolishNie tylko konstrukcję biologiczną, ale też wszystko, co uważamy za wytwór człowieka.
I would say not just biological design, but all of the design that we think of as human design.
PolishKażda betonowa ściana opiera się naciskom i podpiera konstrukcję.
Every wall, every concrete wall is resisting the stresses and supporting the building.
PolishNadszedł najwyższy czas, by się nad tym zastanowić i w przyszłości przyjąć inne jego konstrukcję.
It is high time that we thought about this problem and, in the future, adopted a different format.
PolishUbóstwo kobiet generowane jest nie tylko poprzez niskie płace, ale i przez konstrukcję systemów emerytalnych.
Female poverty is due not only to low pay, but also to the way pension schemes are devised.
PolishZ upływem czasu udoskonalaliśmy konstrukcje, aż osiągnęliśmy tę wyszukanie wyglądającą instalację.
And this rig was actually used for a dive of 300 feet.
PolishJest program typu CAD, gdzie budujesz swoje konstrukcje.
And so this is like this CAD program where you build it.
PolishZważywszy na konstrukcję instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, luka legislacyjna była nieunikniona.
Given the design of the DCI, the legislative gap was inevitable.
PolishAle osobiście uważam, że można by poprawić jego konstrukcję.
And if this is a creature that was designed by committee, it's certainly been like no committee I've ever been on.
PolishAlbo konstrukcję powstałą z chaosu bez udziału umysłu.
Or design out of chaos, without the aid of mind.
PolishŁadowanie w okamgnieniu tego przenośnego zestawu słuchawkowego, który oferuje wyjątkową konstrukcję i doskonałą jakość dźwięku.
Recharge in a flash with this portable headset that offers exceptional design and superior sound.
PolishJeśli istnieje coś, co jest kopiowane, wykazuje zmienność i podlega selekcji, wtedy znikąd musimy otrzymać konstrukcję.
If there's something that is copied with variation and it's selected, then you must get design appearing out of nowhere.
PolishTo bardzo proste konstrukcje.
They're basically very simple arrangements.
Polish(SK) Konstrukcje bloków budowanych z prefabrykatów w krajach V4 oraz w Bułgarii i Rumunii mają już 40 lat i wymagają renowacji.
(SK) The prefab blocks of flats in the V4 countries and in Bulgaria and Romania were built 40 years ago and are in need of renovation.
PolishDwie wieże biurowe – północna (licząca 45 kondygnacji) i południowa (43 kondygnacje) – będą miały żelbetową konstrukcję szkieletową.
The structural design of the two office towers is based on reinforced concrete frame constructions. The north tower will consist of 45 floors and the south tower 43.
PolishStatystyki dotyczące energii są jak stalowe pręty podtrzymujące konstrukcję budynku: nie da się ich zobaczyć z zewnątrz, ale bez nich cały budynek pada.
Energy statistics are like the steel rods holding up a building: you cannot see them from the outside but without them the whole building collapses.
PolishNasze myślenie jest bardziej geno-centryczne - może w oparciu o idee Richarda Dawkinsa - niż genomo-centryczne, gdzie te geny budują różne konstrukcje.
And we think in a gene-centric view -- maybe going back to Richard Dawkins' ideas -- than in a genome-centric view, which are different constructs of these gene components.
PolishW ciągu kolejnych lat konstrukcję w całości stopniowo obniżano, aż w roku 1993 całkowicie zniknęła z powierzchni i można ją było oglądać tylko przez specjalną szybę.
The monument was successively lowered in the course of the following years, and in 1993 it disappeared from the surface entirely and can now only be seen through a window.