Polsk-engelsk oversættelse af "kresy"


Resultater for "kres". "kresy" er ikke i vores ordbog endnu.
PL

"kresy" engelsk oversættelse

EN

PL kres
volume_up
{maskulin}

volume_up
end {substantiv}
Trzeba koniecznie położyć kres takiej zorganizowanej przestępczości.
One important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
Położył kres zaostrzonym technikom przesłuchań, również tym stosowanym przez CIA.
He has put an end to the 'enhanced' interrogation techniques, also by the CIA.
Komisja powinna położyć kres systematycznym i rozmyślnym przeciekom do prasy.
The Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
kres (også: pojęcie, określenie, termin)
volume_up
term {substantiv}
Wymagało to śmiałości politycznej i odwagi, by położyć kres oburzającej sytuacji związanej ze skandalicznym długoterminowym ubóstwem.
This required political boldness and courage, to put an end to the outrageous scandal of long-term poverty.
Ponadto, wielooporne jej odmiany nie dają specjalnie nadziei położenia kresu tej pladze w krótkiej perspektywie.
Furthermore, the multiple-resistant strains offer little hope of an end to this scourge in the short term.
Jako odpowiedzialni politycy powinniśmy być gotowi do wniesienia zdecydowanego wkładu w poszukiwanie trwałego rozwiązania w celu szybkiego położenia kresu tej spirali przemocy.
As responsible politicians, we must be prepared to decisively contribute to finding a permanent way out of this spiral of violence in the short term.

Eksempelsætninger "kresy" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPojawia się od skali subatomowej, po najdalsze kresy kosmosu.
It extends from the subatomic scale to the farthest reaches of the cosmos.