Polsk-engelsk oversættelse af "kupić"

PL

"kupić" engelsk oversættelse

volume_up
kupić {refl. vb.}
PL

kupić {verbum}

volume_up
Zyski wykorzystujesz, aby kupić więcej reklam.
You use the distribution you get to sell more products.
Obecnie leki można kupić za około 100 dolarów.
Now we can get it for about 100 dollars.
W przypadku stosowania rtęci może się ona przedostać do żywności, którą następnie można kupić na rynkach europejskich.
When mercury is used it can also get into foods, which then appear on European Union markets.
Było ich stać na to żeby kupić te rzeczy, ale nie zrobili tego.
They could have afforded to purchase these things, but they didn't.
1. ~~~ Jeśli ludzie będą musieli zapłacić to czy ją kupią? ~~~ 2.
One is: If people must pay for a bed net, are they going to purchase them?
Zaufania nie można kupić ani zdobyć poprzez wydawanie dekretów.
Confidence can neither be decreed nor purchased.
Tak więc kupiliśmy tę ziemię i tu rozpoczęliśmy projekt, na środku pustkowia.
But also your legal side needs to be in very good order.
Mirek kupił laptop, który działał bez zarzutu.
Mirek ordered a laptop, which appeared to work well.
Potwierdzenia są dostępne na telefonie komórkowym dla wszystkich kupionych towarów fizycznych i cyfrowych.
If you're having trouble accessing your digital download, please contact the seller directly with your Google Order number.

Synonymer (polsk) for "kupić":

kupić

Eksempelsætninger "kupić" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishZ tego powodu ludzie wchodzący do sklepu zadają pytanie "Czy mogę kupić zwykły telefon?
And what this does is it leads people to walk into their stores asking this question.
PolishUkryli całą naftę, dostali wszystkie pieniądze, ale zdrowia nie można kupić w supermarkecie.
They cached all the oil; they got all the money; but health cannot be bought at the supermarket.
PolishSzansa na lepsze życie, na pracę, szansa by zapłacić za szkołę, albo kupić lepsze jedzenie.
Opportunity for a better life, a job, to be able to pay for school, or put better food on the table.
PolishW królestwie eurokratów czyste sumienie można kupić tanio.
In the kingdom of Eurocrats, a clear conscience comes cheap.
PolishW wolnym społeczeństwie prawa nie można ani kupić, ani sprzedać.
A right cannot be bought or sold in a free society.
PolishLeki kosztują dwa dolary i można je kupić w każdej aptece.
Well, two dollars, two dollars is too much for Africa.
PolishZaufania nie można kupić ani zdobyć poprzez wydawanie dekretów.
Confidence can neither be decreed nor purchased.
PolishNie można go kupić, zaaranżować czy zdobyć za pomocą bomb.
It cannot be bought or arranged or made with bombs.
PolishDawałam, gdy można było kupić rozwiązanie.
I gave of my time and my money, I gave when solutions were on sale.
PolishNie każdy ma ochotę je kupić, ale to nie jest najważniejsze.
Not everybody wants it but they don't care.
PolishPrawo można kupić jedynie w społeczeństwie niewolników.
A right is only bought in a society of slaves.
PolishJednak na włoskich stacjach kolejowych godziny ich przejazdów nie są podawane i nie można również kupić na nie biletów.
However, no timetables for this are provided at Italian railway stations, nor do they issue tickets.
PolishMoże kupić moskitiery?" ~~~ Moskitiery są bardzo tanie.
How about bed nets?" Bed nets are very cheap.
PolishNa przykład "Kupić Islandię" to pomysł z jakiegoś artykułu.
PolishOkazuje się, że ta zwykła ciastolina, którą można kupić w sklepie, również przewodzi prąd.
PolishUderzyło mnie to kiedy chciałem kupić nowe dżinsy.
This hit me when I went to replace my jeans.
PolishTak więc postanowiłam kupić jeszcze kilka spinek które odzwierciedlałyby co zamierzałam robić danego dnia.
So I went out and I bought a lot of pins that would, in fact, reflect what I thought we were going to do on any given day.
PolishGdybym nie był skromnym Brytyjczykiem, wspomniałbym o niej sam i dodałbym, że można ją tanio kupić w miękkiej okładce.
If I was not a self-effacing Brit, I would mention the book myself, and I would add that it's available in paperback.
PolishDzięki mikrokredytom mogła kupić rower.
Micro-credits gave her the bicycle, you know.
PolishMożna je kupić, ukraść, cokolwiek.
They're available to be bought, stolen, whatever.