Polsk-engelsk oversættelse af "liczni"

PL

"liczni" engelsk oversættelse

EN
volume_up
liczny {adj. m}

PL liczni
volume_up
{pronomen}

liczni (også: wielu)
volume_up
many {pron.}
Jestem przekonany, że pan przewodniczący i liczni spośród tu obecnych podzielają jego zdanie.
I am sure both of you and many here share that view.
Wzbraniają się przed tym zwłaszcza liczni byli funkcjonariusze, którzy wciąż mieszkają w okolicy więzienia śledczego.
Most of the resistance comes from the many ex-officers who still live in the same area as the former prison.
Z piękna Finlandii czerpali inspirację liczni artyści, między innymi kompozytor Jan Sibelius oraz projektant Alvar Aalto.
Its remote northern beauty has inspired many artists, including the composer Jean Sibelius and the designer Alvar Aalto.

Synonymer (polsk) for "liczny":

liczny

Eksempelsætninger "liczni" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishUczestniczyli w nich nawet liczni przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds.
Even the Directorate-General for Competition attended in great numbers.
PolishZaufanie znajdziemy, jak liczni posłowie zaznaczali, w jedności i koordynacji.
This confidence will be found, as several honourable Members have indicated, in unity and coordination.
PolishLiczni posłowie skrytykowali to, że pracujemy w oparciu o mandat przyjęty w roku 1999.
Several Members criticised the fact that we are working on the basis of a mandate going back to 1999.
PolishIstotnie, głos zabrali liczni mężczyźni i bardzo mi z tego powodu przyjemnie.
I have listened carefully to all of them, and it is true that a number of men have spoken, which I am pleased about.
PolishTeraz zostało nam już tylko ostatnie okrążenie, ostatnie 10% problemów, do których odnosili się liczni szanowni posłowie podczas debat.
Now, all that remains before us is the last home stretch, the final 10% of the problems referred to by several honourable Members during these debates.