Polsk-engelsk oversættelse af "mierzyć"

PL

"mierzyć" engelsk oversættelse

PL mierzyć
volume_up
[mierzę|mierzyłbym] {verbum}

1. generel

Nie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.
It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
Należy regularnie mierzyć stężenie cukru we krwi.
It is recommended that you measure your blood glucose regularly.
Istnieją dwie uznane międzynarodowo skale, przy pomocy których można mierzyć problem hazardowy.
There are two internationally recognised scales which can measure problem gambling.
mierzyć
volume_up
to mete [meted|meted] {tr.vb.} [arkai.]
Albowiem jakim sądem sądzicie, takim sądzeni będziecie, i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzono będzie.
For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured unto you.
I rzekł do nich: Patrzcież, czego słuchacie; jaką miarą mierzycie, taką wam będzie odmierzono, a będzie wam przydano, którzy słuchacie.
And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete it shall be measured unto you; and more shall be given unto you.
mierzyć (også: celować)

2. "wzrokiem"

mierzyć (også: porównać, porównywać, zmierzyć)
volume_up
to weigh up {vb.} (options, benefits, risks)

Eksempelsætninger "mierzyć" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPrzyszłej opłacalności Unii Europejskiej nie należy mierzyć w liczbach po przecinku.
The future viability of the EU should not be measured in terms of decimal places.
PolishTen lek może wpływać na ciśnienie krwi, dlatego należy regularnie mierzyć ciśnienie,
This medicine may affect your blood pressure, so it should be measured regularly, especially at
PolishTeraz proszę zacząć mierzyć czas mojej wypowiedzi w sprawie absolutorium w odniesienia do transportu.
Would you now please start the clock for my speech on discharge with regard to transport?
PolishRams z lat '60, z którymi nikt nie chciał się mierzyć.
These were four guys on the L.A. Rams in the 1960s you did not want to go up against.
PolishPo pierwsze, jednym z podstawowych wyzwań, z jakimi przychodzi mierzyć się Europie są zmiany klimatyczne.
Firstly, one of the main challenges with which Europe has to contend is climate change.
PolishJak to możliwe, że 250 posłów wciąż nie chce mierzyć sił na zamiary?
How can it be that we still have 250 members who refuse to cut their coats according to their cloth?
PolishMożemy mierzyć tylko rzeczy namacalne, te na dnie piramidy.
They didn't even see the intangible stuff higher up the pyramid.
PolishNie można mierzyć Unii Europejskiej przy pomocy wskaźnika obrazującego stosunek płatności do wysokości składek.
The European Union cannot be measured in terms of the ratio of payments to contributions.
PolishPo ustaleniu dawki podtrzymującej stężenie wapnia w surowicy należy mierzyć w przybliżeniu raz w miesiącu.
Once the maintenance dose has been established, serum calcium should be measured approximately monthly.
PolishI to jest właśnie problem, z którym dziś musimy się mierzyć.
This is the very problem which we are facing today.
PolishPrzyglądamy się zatem uważnie działaniom Komisji, aby mierzyć wiarygodność pana stwierdzeń.
We are therefore keeping a close eye on the actions of the Commission in order to gauge the credibility of your statements.
PolishLudzkość musiała nauczyć się, jak mierzyć chropowatość.
Humanity had to learn about measuring roughness.
PolishNie wszystko można mierzyć tą samą miarą.
Not everything can be measured by the same yardstick.
PolishMusiał się z mierzyć z beznadziejną sytuacją.
He had been faced with desperate circumstances.
PolishMożna zapytać, w jaki sposób mierzyć pozytywne emocje, sens życia, dosłownie dziesiątek tysięcy ludzi?
You can ask, how do you stack up for positive emotion, for meaning, for flow, against literally tens of thousands of other people?
PolishW zeszłym roku Apple zgłosiło kilka patentów, żeby mierzyć nasycenie krwi tlenem, tętno i temperaturę ciała przez słuchawki.
Last year, Apple filed some patents to get blood oxygenation, heart rate and body temperature via the Earbuds.
PolishZaczynają mierzyć, żeby określić rodzaj przyspieszenia.
So what I'm doing is measuring from the bottom of one image to the bottom of the next image, about a fifth of a second later, like that.
PolishBardzo trudnego sprawozdania, które próbuje się mierzyć z jednym z najtrudniejszych problemów we współczesnym świecie.
The report posed a great challenge as it attempts to respond to one of the most difficult problems in the contemporary world.
PolishLecz można także mierzyć i korzyści.
However, benefits, too, can be measured.
PolishEuropa musi mierzyć siły na zamiary, musi ograniczyć się do podstawowych działań i sama wprowadzić pewne oszczędności.
Europe must cut its coat according to its cloth, confine itself to its core activities and must itself make a number of savings.