Polsk-engelsk oversættelse af "migać"

PL

"migać" engelsk oversættelse

volume_up
migać {refl.vb.}

PL migać
volume_up
[migam|migałbym] {ufuldendt verbum}

1. generel

Żeby migały szybciej lub wolniej wystarczy użyć pokrętła i to wystarczy.
So to make this blink faster or slower, you would just turn this knob and basically make it pulse faster or slower.
Baterie zwykle wystarczają na 24 miesiące, a od momentu, kiedy po raz pierwszy pojawia się migający napis ' bt ', starczają na 4 tygodnie.
Batteries typically last 24 months and have a 4-week life from the time the ‘ bt’ first starts blinking.
I kiedy zaczyna świecić, to będzie tylko jedna z diod, która będzie migać bardzo szybko.
And when it starts flashing, it's just going to be one of the LEDs that's flashing very fast.
Powiedziałabym, że w tym temacie wszystkie światła ostrzegawcze migają na czerwono.
I would say that the warning lights are all flashing red on the subject.
Funkcja optymalizacji ostrości wskazuje kiedy obraz jest ostry za pomocą migającej diody LED z przodu kamery.
The focus assistant indicates when the image is in focus by the flashing front LED of the camera.

2. "posługiwać się j. migowym"

Synonymer (polsk) for "migać":

migać

Eksempelsætninger "migać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishI kiedy zaczyna świecić, to będzie tylko jedna z diod, która będzie migać bardzo szybko.
And when it starts flashing, it's just going to be one of the LEDs that's flashing very fast.
PolishWadą w ostatnich latach było to, że to wielkie państwa czasem próbowały uchylać się i migać od odpowiedzialności, którą powinny przyjąć.
What has not worked in recent years is that the large countries have sought to avoid and sometimes shirk the responsibilities that it was their duty to accept.