Polsk-engelsk oversættelse af "myślący"

PL

"myślący" engelsk oversættelse

volume_up
myśleć {refl.vb.}

PL myślący
volume_up
{adjektiv maskulin}

myślący (også: zamyślony, pełen skupienia)
myślący (også: rozsądny, inteligentny, sensowny)
Nasi obywatele są inteligentni, myślący i dobrze sobie radzą z rolą, jaką wyznaczyła im demokracja, polegającą na samodzielnym rządzeniu własnymi sprawami.
Our citizens are intelligent, thoughtful and well capable of playing their democratic role in their own governance.
myślący
Właśnie tego chcą poprawnie myślący projektanci i wszyscy klienci.
It's what right-thinking designers and all the clients are striving for.
Jako dalekowzrocznie myślący Europejczyk, pewną ręką prowadził pan Portugalię po drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.
As a forward-thinking European, you guided Portugal with a sure hand on the road to European Union membership.
This brain is very much a thinking machine.
Nasi obywatele są inteligentni, myślący i dobrze sobie radzą z rolą, jaką wyznaczyła im demokracja, polegającą na samodzielnym rządzeniu własnymi sprawami.
Our citizens are intelligent, thoughtful and well capable of playing their democratic role in their own governance.

Eksempelsætninger "myślący" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishTo on wymyślił nazwę Homo sapiens - po łacinie człowiek myślący.
He actually coined the term Homo sapiens -- it means wise man in Latin.
PolishŻaden racjonalnie myślący człowiek nie zgodzi się na takie podejście, dlatego też ja głosowałem przeciw.
No rational man could agree to such an approach and I have therefore voted against it.
PolishSą to rozsądni, trzeźwo myślący ludzie, którzy potrafią dostrzec wyrachowanie argumentacji i zorientować się, że płacą haracz.
They are a sensible, level-headed people and can recognise a self-serving argument and spot a racket when they see one.
PolishKanada to wysoko rozwinięty, podobnie myślący partner o powiązaniach strategicznych daleko wykraczających poza sferę obrotów handlowych i inwestycji.
Canada is a highly developed, like-minded partner with strategic links going far beyond trade and investment.
PolishTylko ktoś o egoistycznych poglądach, krótkowzroczny i myślący krótkoterminowo może przedstawiać tego rodzaju argumentację przeciwko jedności europejskiej.
Only selfish, short-sighted, short-term views can sustain these kinds of statements against European unity.
PolishJeśli każdy komercyjnie myślący chirurg plastyczny zostałby przywiązany do szyn kolejowych to właśnie ja prowadziłbym ten pociąg jak gdyby nigdy nic.
If every commercially minded cosmetic surgeon were tied end to end along a railroad track, that would be me, stoking the train without a qualm in the world.