PL planowanie
volume_up
{neutrum}

planowanie
volume_up
planning {substantiv}
Gdyby istniała, zmieniłaby projekt pojazdów kosmicznych i planowanie misji.
If it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
Ważne jest, aby planowanie przestrzenne było przemyślane i wydajne.
It is vital that urban planning is efficient and carefully thought out.
Ale ludzie z Oksfordu przygotowywali się na demokratyczne Niemcy i rozpoczęli planowanie.
But people at Oxford prepared for a democratic Germany and engaged in planning.
planowanie
volume_up
planification {substantiv}

Eksempelsætninger "planowanie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPraktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
PolishPraktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia na badaniach wrażliwości.
It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
PolishPlanowanie środków będzie oparte na rzeczywistych potrzebach finansowych i możliwościach ich wykorzystania.
Programming of these resources will be based on actual payment needs and absorption capacity.
PolishWspólne planowanie działań badawczych w celu walki z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym z chorobą Alzheimera (głosowanie)
Joint Programming of research to combat neurodegenerative diseases (vote)
Polishpracownik agencji reklamowej odpowiedzialny za planowanie relacji z klientem
PolishChodzi o uleganie, wytrwałość, tak, nie, teraz, później, impulsywność, refleksyjność, życie chwilą i planowanie.
It's all about yielding, resisting, yes, no, now, later, impulsive, reflective, present focus and future focus.
PolishWspólne planowanie badań w celu walki z chorobami neurodegeneracyjnymi, w szczególności z chorobą Alzheimera (debata)
Joint Programming of research to combat neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer's disease (debate)
PolishPlanowanie, że 60 milionów nowych imigrantów przybędzie do Europy i podejmie tu pracę, jest moim zdaniem, oburzającym pomysłem.
Providing for 60 million new immigrants to come and work in Europe is in my view an outrageous measure.
PolishProponuję pomysły, które ułatwiają planowanie.
PolishZgodnie z zasadą pomocniczości, państwa członkowskie odpowiadają za planowanie i wdrażanie środków polityki społecznej.
Under the principle of subsidiarity, Member States are responsible for the design and implementation of social policy measures.
PolishNie ma czasu na planowanie.
PolishPotem planowanie rodziny.
PolishCzynniki takie jak intensywne uprawy, złe planowanie urbanizacji, masowa migracja do miast i pustynnienie zwiększają ryzyko katastrof.
Factors such as intensive soil use, poorly planned urban growth, rural flight and desertification, among others, are the causes of an increased risk of disasters.
PolishW najlepszym wypadku, jesteśmy ignorowani i szkalowani, ale bywa też że krzywdzeni przez najrozmaitsze instytucje rządowe, przez szkodliwe planowanie i bezkarność urzędników.
We're at best ignored and maligned and abused, at worst, by negligent regulatory agencies, pernicious zoning and lax governmental accountability.
PolishOparliśmy planowanie naszych miejscowośći, modeli gospodarczych, schematów transportowych, oraz idea wzrostu gospodarczego, na założeniu, że będziemy z ropy korzystać wiecznie.
We've based the design of our settlements, our business models, our transport plans, even the idea of economic growth, some would argue, on the assumption that we will have this in perpetuity.
PolishWspólne planowanie mogłoby być bardzo cenne w niwelowaniu fragmentaryzacji badań, prowadząc do łączenia umiejętności, wiedzy i środków finansowych w krytyczną masę.
Joint programming could be highly valuable in reducing fragmentation of the research effort, leading as it would to a pooling of a critical mass of skills, knowledge and financial resources.