Polsk-engelsk oversættelse af "poczet"

PL

"poczet" engelsk oversættelse

PL poczet
volume_up
{maskulin}

poczet (også: stypendium)
volume_up
fellowship {substantiv}

Synonymer (polsk) for "poczet":

poczet

Eksempelsætninger "poczet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishKiedy ich był mały poczet, prawie mały poczet, a jeszcze w niej byli przychodniami.
When they were but a few men in number, Yea, very few, and sojourners in it.
PolishA była z nimi ręka Pańska, a wielki poczet uwierzywszy, nawrócił się do Pana.
And the hand of the Lord was with them: and a great number that believed turned unto the Lord.
PolishNadto zapalił się na mię gniew jego, a policzył mię w poczet nieprzyjaciół swoich.
He hath also kindled his wrath against me, And he counteth me unto him as [one of] his adversaries.
PolishZaproponowaliśmy przeniesienie tych kwot na poczet odbudowy.
We have offered to switch this to reconstruction under review.
PolishNajmniejszy rozmnoży się na tysiące, a maluczki poczet w naród niezliczony.
The little one shall become a thousand, and the small one a strong nation; I, Jehovah, will hasten it in its time.
PolishTeć są domy Manasesowe, a poczet ich pięćdziesiąt i dwa tysiące i siedem set.
These are the families of Manasseh; and they that were numbered of them were fifty and two thousand and seven hundred.
PolishNiech żyje Ruben, a nie umiera; a niech będzie mężów jego poczet.
Let Reuben live, and not die; Nor let his men be few.
PolishI oddał Joab poczet porachowanego ludu Dawidowi.
And Joab gave up the sum of the numbering of the people unto David.
PolishPoraź poczet kopijników, zgromadzenie mocnych wodzów, i ludu bujnego, hardych, chlubiących się kęsem srebra; rozprosz narody pragnące wojny.
Princes shall come out of Egypt; Ethiopia shall haste to stretch out her hands unto God.
PolishCały okres pracy pełno-etatowych matek musi zostać zaliczony na poczet ich składek emerytalnych, to minimum jakie musimy zapewnić.
At the very least, all full-time mothers' work must be credited for contributory pension purposes.
PolishCić są synowie Benjaminowi, według domów ich, a poczet ich czterdzieści i pięć tysięcy i sześć set.
These are the sons of Benjamin after their families; and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.
PolishWtem stróż, który stał na wieży w Jezreelu, ujrzawszy poczet Jehu przyjeżdżający, rzekł: Poczet jakiś widzę.
Now the watchman was standing on the tower in Jezreel, and he spied the company of Jehu as he came, and said, I see a company.
PolishOto najnowszy poczet Sokołów.
Now, here's the most recent progression of Falcons.
PolishZ synów Sechanijaszowych, który był z synów Faresowych, Zacharyjasz, a z nim poczet mężów sto i pięćdziesiąt;
Of the sons of Shecaniah, of the sons of Parosh, Zechariah; and with him were reckoned by genealogy of the males a hundred and fifty.
PolishTeć są domy Neftalimowe, według familii ich, a poczet ich czterdzieści i pięć tysięcy i cztery sta.
These are the families of Naphtali according to their families; and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
PolishA policzono Lewitów od trzydziestu lat i wyżej; i był poczet ich według głów ich osób trzydzieści i ośm tysięcy.
And the Levites were numbered from thirty years old and upward: and their number by their polls, man by man, was thirty and eight thousand.
PolishPoczet idiotów oraz ich król.
Polishzaliczyć sumę na poczet czegoś
PolishZ radością witam także poprawkę, która umożliwia w pewnych okolicznościach zaliczenie urlopu rodzicielskiego na poczet urlopu macierzyńskiego.
I also welcome the amendment that would make it possible, under certain conditions, to count parental leave as maternity leave.
PolishI mówili do niego: My słudzy twoi przynieśliśmyć poczet mężów wojennych, którzy byli pod sprawą naszą, a nie zginął z nas i jeden.
and they said unto Moses, Thy servants have taken the sum of the men of war that are under our charge, and there lacketh not one man of us.