Polsk-engelsk oversættelse af "ponad"

PL

"ponad" engelsk oversættelse

PL ponad
volume_up
{adverbium}

To inkubator ponad 12 projektów, zajmujących się długotrwałą ciągłością.
It's an incubator for about a dozen projects, all having to do with continuity over the long term.
Proszę się rozejrzeć - jedna trzecia z 785 to nieco ponad 200, a tutaj jest nas około 30.
You can look around - one third of 785 is a little over 200, and there are about 30 of us here.
Wymyślił niezmiernie skomplikowane urządzenie, ważące ponad 20 kg.
. ~~~ It weighs about 50 lbs.
ponad (også: wyżej, powyżej)
volume_up
above {adv.}
Zwiększenie budżetu UE o 5 % nie zwiększy go znacznie ponad 1 % DNB Unii.
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Przede wszystkim jednak stawia względy gospodarcze i rynkowe ponad wszystkim innym.
Above all, it puts economic and market considerations above everything else.
A ponad tymi ulicami wiszą liczne kładki dla pieszych.
And up above, you've got a series of pedestrian walkways.

Synonymer (polsk) for "ponad":

ponad

Eksempelsætninger "ponad" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPierwszy dotyczy możliwości przemieszczania się młodych ludzi ponad granicami.
The first is the question of young people being able to move across borders.
PolishI piosenka sprzed ponad 1,5 roku znalazła się na 4 miejscu listy przebojów iTunes.
And the song, 18 months old, went back to number four on the iTunes charts.
PolishJest to szczególnie istotne dla dostawców, którzy funkcjonują ponad granicami państw.
This is particularly important to suppliers, because they work across borders.
PolishTaka sytuacja nie ma sensu - nawet państwo nie może bez końca żyć ponad stan.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
PolishKoncepcje, dobre i złe, przemieszczają się szybko ponad granicami i między ludźmi.
Ideas, both good and bad, move rapidly across borders and between people.
PolishNeutropenia występowała ponad 7 dni u 41 % pacjentów i przez 30- 35 dni u 8 % pacjentów.
Neutropenia was present for > 7 days in 41 % and for 30-35 days in 8 % of patients.
PolishRzadkie działania niepożądane (Mogą one wystąpić u ponad do 1 na 1 000 pacjentów)
Rare side effects (These can affect up to 1 in every 1,000 patients)
PolishMoże się zdarzyć, że poprawa wystąpi dopiero po ponad miesiącu stosowania preparatu.
It may take longer than a month for the patient to see an improvement.
PolishPotrzeba nam jednak także udziału społeczeństwa ponad granicami krajowymi.
However, we will also need public participation across national borders.
PolishMusimy wznieść się ponad dobre intencje i przeprowadzić oceną opartą na wynikach.
Madam President, we must go beyond good intentions and carry out results-oriented evaluation.
PolishByłam świadkiem pożarów, które pochłonęły ponad połowę budynków w mojej dzielnicy.
I watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.
PolishStosunek skali wylesiania do nowego przyrostu drzewostanu wynosi nawet ponad 100 %.
The ratio of clearance to new forest growth is even higher than 100%.
PolishCzęste działania niepożądane (Mogą one wystąpić u ponad 10 na 100 pacjentów)
Common side effects (These can affect up to 10 in every 100 patients)
Polish., ale handel ponad granicami UE nie kwitnie.
Although customs duties disappeared in 1968, trade is not flowing freely across EU borders.
PolishNasi obywatele mają ponad 200 milionów samochodów - i wszyscy nimi jeździmy, i ja i państwo.
Our citizens have far in excess of 200 million cars - and you and I all drive them.
PolishObóz drugi, kolejne ponad 600m w górę, przez dolinę zwaną Kotłem Zachodnim.
Camp Two, another 2,000 feet higher up, what's called the Western Cwm.
PolishPrzedyskutowaliśmy wersję tego dossier z pierwszego czytania ponad rok temu.
We discussed the first reading of this dossier less than a year ago.
PolishChodzi o to, że oczywiście istnieje współpraca i organizacja ponad granicami narodów.
Point is: there's obviously collaboration and organization going on beyond national bounds.
PolishAle kiedy jest ponad 100 typów, do diabła, któryś musi być doskonały.
When they came in 100 flavors, damn it, one of them should've been perfect.
PolishNaprawdę potrzebujemy czegoś co zastąpi samochody w podróży na tych ponad 80 km trasach.
What we really need is something to replace the automobile for those 50-plus mile trips.