Polsk-engelsk oversættelse af "powierzchnia"

PL

"powierzchnia" engelsk oversættelse

PL powierzchnia
volume_up
{feminin}

powierzchnia (også: dział, teren, zakres, dziedzina)
volume_up
area {substantiv}
Zmniejszona powierzchnia gruntów spowoduje dalsze ograniczenie pomocy.
The reduced area of land will result in a further curtailment of aid.
Dla wiatru, powierzchnia jest większa, ale znacznie mniejszy ślad.
For wind, there's a larger area, but much smaller footprint.
Powierzchnia dachu Grossmarkthalle wynosi około 10 000 m kw.
The Grossmarkthalle itself has a roof area of around 10,000 sqm.
powierzchnia (også: nawierzchnia, połać, wierzch)
volume_up
surface {substantiv}
Nie macie żadnego połączenia z powierzchnią, poza dość zawodnym radiem.
There's no connection to the surface apart from a pretty funky radio.
Wyobraźmy sobie jak może wyglądać powierzchnia Tytana.
Try to imagine what the surface of Titan might look like. ~~~ It's dark.
Jeśli zapytasz: jaka jest powierzchnia kalafiora?
So then if you try to ask questions: "What's the surface of a cauliflower?"
powierzchnia (også: areał)
volume_up
acreage {substantiv}
Ponadto będziemy musieli zamienić model, w którym nie wszyscy rolnicy otrzymują pomoc, na model, w którym pomoc będzie powiązana z powierzchnią upraw.
In addition, we will have to progress from a model where not all farmers receive aid to one where aid is based on acreage.
Chowanie rozległych powierzchni pod trwałym betonem nie jest najlepszym pomysłem ochrony gleby.
Burying vast acreages under solid concrete is not my idea of the best way to protect soil.
powierzchnia (også: plener, zewnętrzna strona)
volume_up
exterior {substantiv}
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza FlexPen mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
You can clean the exterior of your FlexPen by wiping it with a medicinal swab.
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza NovoMix 30 FlexPen mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
You can clean the exterior of your FlexPen by wiping it with a medicinal swab.
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza Protaphane NovoLet mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
You can clean the exterior of your Protaphane NovoLet by wiping it with a medicinal swab.

Eksempelsætninger "powierzchnia" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishZ każdym zbliżeniem powierzchnia się zwiększa aż do bardzo małych dystansów.
Each time you're closer, it gets bigger, down to very, very small distances.
PolishPewnie myślicie, że z taką powierzchnią mamy dużo miejsca na rzeczy.
So you'd think, with all this extra space, we'd have plenty of room for all our stuff.
PolishI to nie tylko ten fragmencik nad powierzchnią morza, ale także tę część pod wodą.
-- right there, ha -- under the ocean, see what the whales see.
PolishWzrasta zagrożenie pożarami lasów i powierzchnia użytkowanych gruntów.
The risks of forest fires and the consumption of land are increasing.
PolishKonieczne będzie samodzielne wstrzyknięcie leku do tkanek znajdujących się tuż pod powierzchnią skóry.
You will need to give yourself the injection into the tissue just under the skin.
PolishOdpowiednia ilość fiolek powinna zostać otworzona pod powierzchnią wody.
The appropriate number of vials should be opened under the water.
PolishOdpowiednia ilość fiolek powinna zostać otworzona pod powierzchnią wody.
The appropriate number of vials should be opened under water.
PolishKażda powierzchnia czy ściana może posłużyć jako interfejs.
Whatever you're doing with your hands, it's understanding that gesture.
PolishZewnętrzna powierzchnia warstwy pokrywającej jest barwy beżowej z nadrukowanym napisem Neupro 8 mg/ 24 h.
The outside of the backing layer is tan-coloured and imprinted with Neupro 8 mg/ 24 h.
PolishTe 95% to gospodarstwa rodzinne, których powierzchnia nie przekracza 50 hektarów.
These 95% are family farms, no larger than 50 ha.
PolishPrzed wstrzyknięciem należy poczekać aż powierzchnia skóry wyschnie.
Allow the injection site to air-dry before injecting.
PolishAmpułko- strzykawki (szkło typu I) z tłoczkiem (guma z teflonową powierzchnią tłoczącą) zamknięte w blistrze.
Pre-filled syringes (glass type I) with plunger (Teflon-faced rubber) sealed in a blister.
PolishPowierzchnia wysp jest nizinna z licznymi wapiennymi wzniesieniami, a wybrzeże – klifowe.
The terrain is low and rocky with coastal cliffs.
PolishOdkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
PolishKażda powierzchnia w tej restauracji jest biała.
The reason it has so much color is that it changes using lighting.
PolishLekarz prowadzący lub pielęgniarka doradzą wybór miejsca podania leku (np. brzuch, przednia powierzchnia uda).
Your doctor or nurse will have already advised you where to inject (e. g. tummy, front of thigh).
PolishLekarz prowadzący lub pielęgniarka doradzą wybór miejsca wstrzyknięcia (np. brzuch, przednia powierzchnia uda).
Your doctor or nurse will have already advised you where to inject (e. g. tummy, front of thigh).
PolishMniejsza powierzchnia to mniejsze opłaty, czyli znowu oszczędności i mniejszy wpływ na środowisko.
Smaller space is going to make for smaller utilities -- save some more money there, but also a smaller footprint.
PolishTo jest zdalnie sterowany pojazd pod powierzchnią oceany.
This is a remote operated vehicle beneath the ocean.
PolishMożna to zrobić płynąc tuż pod powierzchnią.
The only way you can do that is to not swim on top of the water.