Polsk-engelsk oversættelse af "preferować"

PL

"preferować" engelsk oversættelse

PL preferować
volume_up
[preferuję|preferowałbym] {ufuldendt verbum}

preferować (også: woleć)
Należy zatem preferować środki regulujące popyt zamiast zwykłego zwiększania zaopatrzenia w wodę.
Means of regulating demand are therefore to be preferred to the usual increase in supply.
Niektórzy preferują minimalizować spodziewane straty zamiast maksymalizować zbiorowe korzyści.
Some prefer to minimise perceived losses rather than maximise collective gains.
Niemniej jednak należy preferować rozpoczęcie stosowania aktywnych NRTI niż utrzymywanie leczenia
In any case, initiation of susceptible NRTIs should always be preferred to maintenance of lamivudine therapy.
Będzie i tak, że zmiany te będą zachęcały pracodawców do preferowania przy zatrudnianiu męskich kandydatów kosztem kobiet.
It will also be the case that these changes will encourage employers to choose male candidates over women.

Synonymer (polsk) for "preferować":

preferować

Eksempelsætninger "preferować" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishNależy zatem preferować środki regulujące popyt zamiast zwykłego zwiększania zaopatrzenia w wodę.
Means of regulating demand are therefore to be preferred to the usual increase in supply.
PolishNiemniej jednak należy preferować rozpoczęcie stosowania aktywnych NRTI niż utrzymywanie leczenia
In any case, initiation of susceptible NRTIs should always be preferred to maintenance of lamivudine therapy.
PolishNiemniej jednak należy preferować rozpoczęcie stosowania aktywnych NRTI niż utrzymywanie leczenia lamiwudyną.
In any case, initiation of susceptible NRTIs should always be preferred to maintenance of lamivudine therapy.
PolishDlatego też tym razem oddam głos pięciu posłom, przy czym preferować będę osoby, które jeszcze nie wypowiadały się dziś na ten temat.
Therefore, I shall give the floor to five Members this time and I shall give preference to those of you who have not already spoken today on this item.