Polsk-engelsk oversættelse af "przechowywać"

PL

"przechowywać" engelsk oversættelse

PL przechowywać
volume_up
[przechowuję|przechowywałbym] {ufuldendt verbum}

Blister przechowywać w kartonowym pudełku i butelkę szczelnie zamkniętą.
Keep the blister in the outer carton and the keep the bottle tightly closed.
Ampułkostrzykawkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Keep the pre-filled syringe in the outer carton in order to protect from light.
Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Keep the injection vial in the outer carton in order to protect from light.
Przechowywać ampułkostrzykawkę w tekturowym opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.
Hold the syringe barrel near to the needle, and insert the needle into the skin fold with a quick, firm action.
Wysokie nominały (200 i 500 euro) są wykorzystywane do przechowywania dużych sum pieniędzy w gotówce.
Using the high denominations (€200, €500), people can hold large sums in cash.
Przecież ryby przechowuje się i transportuje w skrzyniach, a rybacy znają pojemność skrzyni w kategoriach wagi ryb.
After all, fish is stored and transported in boxes and they know how much weight of fish a box can hold.

Eksempelsætninger "przechowywać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Humalog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix25 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Humalog Mix25 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix50 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Humalog Mix50 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog BASAL Pen w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Humalog BASAL Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix25 w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Liprolog Mix25 in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Liprolog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Basal w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Liprolog Basal in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Pen w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Liprolog Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog KwikPen w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Liprolog KwikPen in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzygotowany roztwór można przed podaniem przechowywać w temperaturze pokojowej.
The reconstituted solution may be stored at room temperature prior to administration.
PolishPo otwarciu przechowywać w temperaturze 2°C– 8°C, nie dłużej niż 28 dni. od
ori Once opened, the product may be stored for a maximum of 28 days at 2ºC – 8ºC.
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Pen w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Humalog Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix25 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Liprolog Mix25 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix50 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Liprolog Mix50 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Basal Pen w lodówce (2°C - 8°C).
Before the first use store your Liprolog Basal Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
PolishPrzechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
Store in the original blister in order to protect from moisture and light.
PolishPrzechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Store in the original package in order to protect from light and moisture.
PolishPrzechowywać strzykawkę w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Store the syringe in the original package in order to protect from light.
PolishPrzechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią,
Store in the original package (blister) in order to protect from moisture.
PolishNie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika ani elementu chłodzącego.
Do not store them in or too near the freezer section or cooling element.