Polsk-engelsk oversættelse af "przechylić"

PL

"przechylić" engelsk oversættelse

EN

PL przechylić
volume_up
{verbum}

przechylić (også: pochylić, chylić, schylić, kłonić)
W przypadku użycia łącznika, przechylić strzykawkę by odłączyć ją od fiolki.
If you use a vial adapter, tip the syringe to remove it from the vial.
W przypadku użycia łącznika, przechylić strzykawkę by odłączyć ją od fiolki.
If using a vial adapter, tip the syringe to remove it from the vial.
And so it would tip over.

Eksempelsætninger "przechylić" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPrzechylić lekko fiolkę, utrzymując koniec igły jak najbliżej dna fiolki.
Tilt the vial slightly and keep the needle in the lowest part of the vial.
PolishPo dodaniu wody, lekko przechylić fiolkę i delikatnie obracać ruchem wirowym przez 30 sekund.
After the water is added, tilt the vial slightly and gently rotate the vial for 30 seconds.
PolishJeśli proszek przywiera do ścianki fiolki na powierzchni płynu, można nieco przechylić fiolkę.
In case the powder adheres to the vial over the liquid surface, the vial can be tilted slightly.
PolishW aplikacji trzeba przechylić iPada, aby wypuścić świetliki.
And so over here you need to tilt your iPad, take the fireflies out.
PolishI gdy herbata jest gotowa, czy prawie gotowa, należy przechylić imbryk.
And when the tea is ready, or almost ready, you tilt it.
PolishPrzechylić fiolkę z rozpuszczalnikiem tak by umożliwić przepłynięcie rozpuszczalnika do fiolki z proszkiem.
Tilt the product vial when transferring the solvent to allow the solvent to flow down the side of the vial.
PolishWykorzystując multidotykowy ekran możesz wykonać taki gest - i możemy przechylić obraz.
So, again, with a multi-point interface, you can do a gesture like this -- so you can be able to tilt around like that, you know.
PolishPrzechylić strzykawkę na bok i delikatnie wstrzyknąć rozpuszczalnik po wewnętrznej ściance fiolki z lekiem SOMAVERT.
Tilt the syringe to the side and gently inject the solvent down the inner side of the vial of SOMAVERT.
PolishPrzechylić głowę lekko do przodu.
PolishGest, który wymyśliliśmy, pozwala - kładąc dwa palce tutaj - zdefiniować oś przechylenia i łatwo przechylić obraz w górę lub w dół.
Now, this gesture that we've developed, again, is just putting two fingers down -- it's defining an axis of tilt -- and I can tilt up and down that way.
Polishprzechylić się do tyłu
PolishPrzechylić fiolkę z preparatem SOMAVERT, adapter do fiolek i strzykawkę na bok i delikatnie wstrzyknąć rozpuszczalnik po wewnętrznej ściance fiolki z preparatem SOMAVERT (Rys.
Tilt the vial of SOMAVERT, adapter and syringe assembly to the side and gently inject the solvent down the inner side of the vial of SOMAVERT (Fig 6).
PolishMam tylko nadzieję, że w rozmowach rozpoczynających się między trzema wspomnianymi instytucjami, zwycięży porozumienie i nikt nie będzie próbował przechylić szali na własną korzyść.
I only hope that in the dialogue that is starting between the three institutions, consensus will prevail and that nobody will try to weight the scales in their own favour.