Polsk-engelsk oversættelse af "przewodni"

PL

"przewodni" engelsk oversættelse

PL przewodni
volume_up
{adjektiv maskulin}

przewodni
Tą zasadą przewodnią będziemy się kierować podczas czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej.
This will be our guiding principle for the June European Council.
Przewodnią zasadą we wszystkich przypadkach powinno być dobro pacjenta.
The guiding principle should be patient welfare in all cases.
Takie były zasady przewodnie dla tych propozycji.
These were the guiding principles for the proposals.
przewodni (også: wiodący, przodujący, czołowy)
Jeśli mamy odgrywać rolę przewodnią, musimy dać o tym innym jasno do zrozumienia.
If we want to be a leading force, we should make it absolutely clear.
Przecież jedynie wtedy naprawdę możemy rzeczywiście pełnić tę przewodnią rolę.
After all, only then can we truly make this leading role a reality.
W związku z tym UE oraz USA powinny objąć przewodnią rolę w realizacji zobowiązań G-20.
In this regard, the EU and the US should take the leading role in the implementation of G20 commitments.
przewodni (også: główny, obowiązujący)
volume_up
ruling {adj.} (predominant)
przewodni
volume_up
theme {adj.}
Każde wydanie ma temat przewodni, np. to jest o przyszłości inteligencji.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
To temat przewodni przewijający się we wniosku Parlamentu w sprawie przyszłorocznego budżetu.
That is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
Moim zdaniem jest to temat przewodni dzisiejszej sesji.
And I think this is really the theme of this session.

Eksempelsætninger "przewodni" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishWiele lat temu rząd Stanów Zjednoczonych opracował metodologię walki z nowotworami jako projekt przewodni.
Many years ago, the US Government designated the fight against cancer as a lighthouse project.
PolishJednakże w strategii Europa 2020 po raz pierwszy zwrócono uwagę na potrzebę nowego podejścia i przedstawiono projekt przewodni.
However, the Europe 2020 strategy recognises for the first time the need for a new approach with a flagship initiative.