Polsk-engelsk oversættelse af "przysłonić"

PL

"przysłonić" engelsk oversættelse

PL przysłonić
volume_up
{verbum}

1. astronomi

przysłonić (også: zasłonić, zasłaniać, przysłaniać)

Eksempelsætninger "przysłonić" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPrędzej starają się przysłonić swoje intencje innymi argumentami.
I would say that mandatory origin marking is a clear example of this.
PolishFaktem jest, że gdybym umieścił te kwestie w sprawozdaniu, mogłyby one przysłonić resztę, która moim zdaniem była daleko bardziej istotna.
The fact is, had I put that in the report, it would have overshadowed all of the rest which, in my view, was more important.
PolishPamiętajmy o tym, że niewielkie, krótkoterminowe lokalne lub krajowe korzyści nie powinny przysłonić dużych, długoterminowych celów globalnych.
Let us all remember that small, short-term local or national benefits should not overshadow large, long-term global gains.
PolishZ jednej strony istotna jest pilność negocjacji w sprawie klimatu, jednak nie może to przysłonić znaczenia merytorycznych decyzji, jakie mają zapaść podczas konferencji.
On the one hand, diligence in climate negotiations is important, but this must not obscure the significance of the decisions which will actually be made at the conference.
PolishJest tak dlatego, że - odkładając na bok wszelkie sentymenty - trwająca 10 lat interwencja może całkowicie przysłonić skuteczność podjętej w tej sprawie decyzji politycznej.
The reason is that, sentimentality aside, an intervention lasting 10 years can cast a complete shadow over the effectiveness of the political decision taken on this issue.