Polsk-engelsk oversættelse af "przyszłe pokolenia"

PL

"przyszłe pokolenia" engelsk oversættelse

PL przyszłe pokolenia
volume_up
{feminin flertal}

przyszłe pokolenia (også: potomność)
volume_up
posterity {substantiv}
przyszłe pokolenia
Niezbędne jest podjęcie działań, które będą chroniły również przyszłe pokolenia.
We need to take measures that will also protect future generations.
Musimy zadbać o przyszłe pokolenia i jakość ich wykształcenia.
We must care for future generations and the quality of their education.
The bill for this episode will be presented to future generations.

Synonymer (polsk) for "przyszłe pokolenia":

przyszłe pokolenia

Lignende oversættelser "przyszłe pokolenia" på engelsk

przyjść verbum
pokolenia substantiv
pokolenie substantiv
English

Eksempelsætninger "przyszłe pokolenia" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPatrzymy na przyszłe pokolenia, dla których musimy zmienić nasz sposób życia.
And we're looking ahead at generations who really need us to retool our lives now.
PolishKontrola jest konieczna, jeśli chcemy, aby przyszłe pokolenia wiedziały, jak smakuje ryba.
If we want our descendants to know the taste of fish, controls are essential.
PolishZero chce przyciągać dzisiejsze i przyszłe pokolenia. ~~~ Opowiadać różne historie, korzystając z różnych mediów.
Zero wants to engage the generation of today and tomorrow, tell various stories through different mediums.
PolishZawsze intrygowało mnie myślenie o tym jakie byłyby te opowieści które przyszłe pokolenia będą nas opisywać.
But I'm always very interested to think about what might the stories be that the generations further down the slope from us are going to tell about us.
PolishW odniesieniu do integracji Romów musimy więc pamiętać o dialogu z kobietami romskimi, które mają większy wpływ emocjonalny na swoje dzieci, a tym samym na przyszłe pokolenia.
In relation to Roma inclusion, we must therefore not forget dialogue with Roma women, who have a greater emotional influence on their children and on the future generation.
PolishI stanowczo twierdzę, że nie wystarczy by przyszłe pokolenia myślały, że wystarczy spokojnie poczekać na lepszą wersję telefonu komórkowego z wbudowanym odtwarzaczem wideo.
And I feel very strongly that it's not good enough for us to have generations of kids that think that it's OK to look forward to a better version of a cell phone with a video in it.