Polsk-engelsk oversættelse af "rozwojowy"

PL

"rozwojowy" engelsk oversættelse

PL rozwojowy
volume_up
{adjektiv maskulin}

rozwojowy
Toksyczność rozwojowa W badaniach toksyczności rozwojowej u szczurów i królików raltegrawir nie wykazywał działań teratogennych.
Developmental Toxicity Raltegravir was not teratogenic in developmental toxicity studies in rats and rabbits.
Oprócz wrogo nastawionego północnego sąsiada, przed Sudanem Południowym stoją ogromne wyzwania rozwojowe.
Even without a hostile neighbour to the north, South Sudan faces enormous developmental challenges.
Nie należy stosować w czasie ciąży i laktacji, gdyż obserwowano toksyczność rozwojową u gatunków laboratoryjnych.
Do not use during pregnancy and lactation because developmental toxicity has been observed in laboratory species.
rozwojowy (også: rosnący, powiększający się)

Eksempelsætninger "rozwojowy" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMŚP są dynamiczne i mają ogromny potencjał innowacyjny i rozwojowy.
SMEs are dynamic and have a great ability to innovate and develop.
PolishJesteśmy coraz bliżej zawarcia umowy, która pomoże zapewnić gospodarkom UE i Kanady tak bardzo potrzebny impuls rozwojowy.
Honourable Members, we are moving closer to an agreement which will help to provide a much-needed boost to the economies of the EU and Canada.
PolishMa ona ogromny potencjał rozwojowy i jest obszarem atrakcyjnym z punktu widzenia nie tylko ważnych interesów gospodarczych, ale przede wszystkim interesów europejskich.
It has an enormous growth potential and is an attractive area with powerful interests, not only economic but, above all, European.