Polsk-engelsk oversættelse af "rzeka"


Mente du:rzec
PL

"rzeka" engelsk oversættelse

EN

PL rzeka
volume_up
{feminin}

rzeka
volume_up
river {substantiv}
Sytuacja nad rzeką Jordan ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego Jordanu (głosowanie)
Situation of the Jordan River with special regard to the Lower Jordan River area (vote)
i owszem, wzbierze wszystka jako rzeka, i porwana i zatopiona będzie jako rzeką Egipską.
yea, it shall rise up wholly like the River; and it shall be troubled and sink again, like the River of Egypt.
Ukryta rzeka, połączona mistycyzmem od Gibraltaru po Indie. ~~~ od Gibraltaru po Indie.
Hidden river, interconnected with the mysticism from Gibraltar to India.

Synonymer (polsk) for "rzeka":

rzeka

Eksempelsætninger "rzeka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishTak rzeką wszyscy narodowie: Przeczże tak Pan uczynił tej ziemi?
even all the nations shall say, Wherefore hath Jehovah done thus unto this land?
PolishMężowie rozumni toż rzeką ze mną, a człowiek mądry przypadnie na to,
Men of understanding will say unto me, Yea, every wise man that heareth me:
PolishJakość wody w poszczególnych państwach członkowskich zależy od kierunku, w którym płynie rzeka.
The water quality each Member State receives depends on the country upstream.
PolishAle rzeką: Jakożby się nie miało ostać miasto sławne, miasto wesela mego?
How is the city of praise not forsaken, the city of my joy?
PolishA wszakże na wieki zginie jako gnój jego, a ci, którzy go widzieli, rzeką: Gdzież się podział?
Yet he shall perish for ever like his own dung: They that have seen him shall say, Where is he?
PolishBo rzeką: Wyrównajcie, wyrównajcie, zgotujcie drogę, uprzątnijcie zawady z drogi ludu mojego.
And he will say, Cast ye up, cast ye up, prepare the way, take up the stumbling-block out of the way of my people.
PolishI rzeką wam: Oto tu, albo oto tam jest; ale nie chodźcie, ani się za nimi udawajcie!
PolishKtóż to jest, który jako rzeka wzbiera?
Who is this that riseth up like the Nile, whose waters toss themselves like the rivers?
PolishA oto gdy upadnie ona ściana, izali wam nie rzeką: Gdzież jest ono tynkowanie, któremeście tynkowali?
Lo, when the wall is fallen, shall it not be said unto you, Where is the daubing wherewith ye have daubed it?
PolishDnia onego rzeką do Jeruzalemu: Nie bój się
In that day it shall be said to Jerusalem, Fear thou not; O Zion, let not thy hands be slack.
PolishAni rzeką: Oto tu, albo oto tam jest: albowiem oto królestwo Boże wewnątrz was jest!
PolishI mimo idący nie rzeką: Błogosławieństwo Pańskie niech będzie z wami; albo: Błogosławimy wam w imieniu Pańskiem.
Neither do they that go by say, The blessing of Jehovah be upon you; We bless you in the name of Jehovah.
PolishNa Środkowym Zachodzie Ameryki, farmerzy ładowali zboże na barki i spławiali je rzeką - wprost na rynek Chicago.
In the American Midwest, farmers used to load grain onto barges and send it upriver to the Chicago market.
PolishA ziemia Egipska będzie pustynią i spustoszeniem, i dowiedzą się, żem Ja Pan, dlatego, żeś mówił: Rzeka moja, i jam ją uczynił;
And the land of Egypt shall be a desolation and a waste; and they shall know that I am Jehovah.
PolishJeźli nam tak rzeką: Czekajcie, aż przyjdziemy do was, stójmyż na miejscu swem, a nie chodźmy do nich;
If they say thus unto us, Tarry until we come to you; then we will stand still in our place, and will not go up unto them.
PolishBoś mię wrzucił w głębokość w pośrodek morza, i rzeka ogarnęła mię; wszystkie nawałności twoje i powodzi twoje zwaliły się na mię.
And I said, I am cast out from before thine eyes; Yet I will look again toward thy holy temple.
PolishTak, że rzeką w uszy twoje synowie sieroctwa twego: Ciasne mi jest to miejsce; ustąpże mi, abym mieszkać mógł.
The children of thy bereavement shall yet say in thine ears, The place is too strait for me; give place to me that I may dwell.
PolishOwszem, raczej rzeką: każdy dla nieprawości swojej umrze; każdego człowieka, któryby jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego.
But every one shall die for his own iniquity: every man that eateth the sour grapes, his teeth shall be set on edge.
PolishAle jeźliż tak rzeką: Pójdźcie do nas, pójdźmyż; boć je dał Pan w ręce nasze, a to będziemy mieli za znak.
But if they say thus, Come up unto us; then we will go up; for Jehovah hath delivered them into our hand: and this shall be the sign unto us.
PolishBo lepiej jest, iż ci rzeką: Postąp sam: a niżeliby cię zniżyć miano przed księciem; co widują oczy twoje.
For better is it that it be said unto thee, Come up hither, Than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince, Whom thine eyes have seen.