Polsk-engelsk oversættelse af "senność"

PL

"senność" engelsk oversættelse

PL senność
volume_up
{feminin}

senność
volume_up
drowsiness {substantiv}
senność, trudności w zasypianiu (bezsenność), nerwowość, zawroty głowy pochodzenia
drowsiness, difficulties to fall asleep (insomnia), nervousness, vertigo,
Atripla może wywoływać zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i senność.
Atripla may cause dizziness, impaired concentration and drowsiness.
Istnieją doniesienia, że stosowanie leku Prialt powoduje dezorientację i senność.
The use of Prialt has been reported to cause confusion and drowsiness.
senność (også: niewyspanie)
volume_up
sleepiness {substantiv}
Narkolepsja jest zaburzeniem snu powodującym nadmierną senność w ciągu dnia.
Narcolepsy is a sleep disorder that causes excessive daytime sleepiness.
Objawy przedawkowanie to sedacja (senność) i majaczenie (dezorientacja).
Symptoms of overdose include sedation (sleepiness) and delirium (confusion).
Jednakże, należy zachować ostrożność, ponieważ mogą wystąpić splątanie i senność.
However, caution should be exercised as confusion and sleepiness have been reported.
senność (også: apatia, ziewanie)
volume_up
oscitance {substantiv}
senność (også: apatia, ziewanie)
volume_up
oscitancy {substantiv}

Synonymer (polsk) for "senność":

senność

Eksempelsætninger "senność" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishSenność, obrzęki obwodowe i astenia mogą występować częściej u osób starszych.
Somnolence, peripheral oedema and asthenia may be more frequent in the elderly.
PolishJednakże talidomid może powodować senność i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4. 8).
However thalidomide may cause somnolence and blurred vision (see section 4.8).
PolishEfawirenz może powodować zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i (lub) senność.
Efavirenz may cause dizziness, impaired concentration, and/ or somnolence.
Polishsenność, depresja, omamy, splątanie, zawroty głowy i parestezje, senność, drżenie
thrombocytopenia, eosinophilia, pancytopenia and agranulocytosis, anemia, leucopenia.
PolishDo najczęściej opisywanych działań niepożądanych należały zawroty głowy i senność.
The most commonly reported adverse reactions were dizziness and somnolence.
PolishProwadzenie pojazdów i obsługa maszyn Ten lek może wywoływać u dziecka senność.
Driving and using machines This medicine may make your child feel sleepy.
PolishNajczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były ból głowy i senność.
The most commonly reported undesirable effects were headache and somnolence.
PolishCzęsto Ból głowy Niezbyt często Zawroty głowy, parestezje, senność, zaburzenia smaku
Common Headache Uncommon Dizziness, paraesthesia, somnolence, altered taste
PolishZaburzenia układu nerwowego: nieprawidłowy chód, dysfonia, bezsenność, senność
Nervous System Disorders: abnormal gait, dysphonia, insomnia, somnolence
PolishOmamy Zawroty głowy, senność, bezsenność, nadmierna aktywnośc psychomotoryczna, drgawki
Hallucinations Dizziness, somnolence, insomnia, psychomotor hyperactivity, seizures
PolishNależy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania leków, które mogą powodować senność.
Tell your doctor if you are taking any medicines which cause you to be sleepy.
PolishSenność lub osłabienie trwające średnio około, odpowiednio, 8 i 40 dni.
Other commonly observed adverse reactions were in most cases mild or moderate:
PolishNajczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zmęczenie i senność.
The most commonly reported undesirable effects were somnolence, asthenia and dizziness.
Polishsenność, drżenie, zawroty głowy, zaburzenia smaku tachykardia, kołatania serca, bradykardia
somnolence, tremor, dizziness, dysgeusia tachycardia, palpitations, bradycardia
PolishZawroty głowy, parestezje, przeczulica dotykowa, senność, bezsenność, niepokój
Dizziness, paraesthesia, hyperaesthesia, somnolence, insomnia, anxiety
PolishNiezbyt często: zaburzenia smaku, bezsenność, parestezje lub niedoczulica, senność.
Uncommon: dysgeusia, insomnia, paresthaesia/ hypaesthesia, somnolence.
Polishjakikolwiek lek powodujący senność lub znużenie (taki jak inne opioidowe leki
any medicine which makes you sleepy or drowsy (such as other morphine-related painkillers,
Polishsenność, depresja, omamy, splątanie, zawroty głowy i parestezje, drżenie
thrombocytopenia, eosinophilia, pancytopenia and agranulocytosis, anemia, leucopenia.
PolishRzadkie: zawroty głowy, senność, parestezje, zapalenie nerwów obwodowych, zmniejszenie libido.
Rare: dizziness, somnolence, paresthesia, peripheral neuritis, decreased libido.
PolishSenność, obrzęki obwodowe, astenia mogą występować częściej u pacjentów w podeszłym wieku.
Somnolence, peripheral oedema and asthenia may be more frequent in elderly patients.