Polsk-engelsk oversættelse af "sensownie"

PL

"sensownie" engelsk oversættelse

PL sensownie
volume_up
{adverbium}

sensownie (også: praktycznie, rozsądnie, z sensem)
Możemy jedynie poprawić te zasady, jako że nie da się sensownie zarządzać Europą, jeśli nie potrafimy dokonać takich rozróżnień.
Our only choice is to improve these drafts, because Europe cannot be governed sensibly if such distinctions are beyond us.
Pomoc rozwojowa, której udzielamy, jeżeli będzie efektywna i sensownie wydatkowana, może pomóc w stabilizacji politycznej, ekonomicznej i społecznej.
The development aid which we give, if it is effective and if it is sensibly spent, can be of help in bringing about political, economic and social stabilisation.

Synonymer (polsk) for "sensowny":

sensowny

Eksempelsætninger "sensownie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishCzy Marsjanin powiedziałby: "Ten zachowuje się sensownie lecz ten drugi koleś jest szalony?"
So the key is to choose the right rituals, the ones that are not harmful -- but rituals by themselves are not to be dismissed.
PolishMniej sensownie brzmi że wszechświat u swoich początków po Wielkim Wybuchu był również bardzo, bardzo równomierny.
The thing that doesn't make sense to us as much is that the universe, at early times, near the Big Bang, was also very, very smooth.
PolishKiedy budowano powojenne przedmieścia na tanich gruntach z dala od centrum, to sensownie było budować parkingi na powierzchni.
When the postwar suburbs were first built out on the cheap land away from downtown, it made sense to just build surface parking lots.
PolishTo brzmi sensownie.
PolishZe względów uczciwości wobec pracowników i konsumentów w Europie nadszedł czas, abyśmy w ramach naszego podejścia zaczęli działać sensownie i w sposób uporządkowany.
In fairness to both the workers and the consumers of Europe, it is time we brought some sense and order to our approach.
PolishW odniesieniu do istotnej kwestii oprysków z powietrza, bardzo sensownie brzmi wniosek Komisji, polegający na wprowadzeniu zakazu z uzasadnionymi wyjątkami.
On the fraught question of aerial spraying, the European Commission's proposal - for a ban in principal with exceptions that must be justified - made a lot of sense.
PolishDlatego nie możemy pojąć ani zaakceptować pośpiechu, którego nikt nie potrafi sensownie uzasadnić, a który, krótko mówiąc, służy ograniczeniu roli Parlamentu.
We cannot therefore understand or accept, Mr President, the haste that no one can reliably justify, and which is, in short, limiting Parliament's control role.
PolishRząd Afganistanu musi bardziej sensownie wykorzystywać pomoc międzynarodową w celu rozwoju małych przedsiębiorstw i rolnictwa w regionach, gdzie obecnie uprawia się opium.
The government of Afghanistan must make more purposeful use of international aid to develop small enterprises and agriculture in regions where opium is currently grown.