Polsk-engelsk oversættelse af "skanowanie"

PL

"skanowanie" engelsk oversættelse

PL

skanowanie {neutrum}

volume_up
1. generel
skanowanie (også: analiza, przegląd, sprawdzenie, skan)
skanowanie
skanowanie (også: skan, przegląd kontrolny)
2. IT
skanowanie (også: analiza, przegląd, badanie, sprawdzenie)
volume_up
scan {substantiv}
Programy antywirusowe umożliwiają ponadto skanowanie całego komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
Antivirus software also allows you to scan your entire computer for malware.
Do badań ze wzmocnieniem kontrastowym szczególnie przydatne jest skanowanie w sekwencji T1.
T1 -weighted scanning sequences are particularly suitable for contrast-enhanced examinations.
Progressive scan

Eksempelsætninger "skanowanie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishSkanowanie książki to jak fotografowanie cyfrowo każdej jej strony.
Now scanning a book is like taking a digital photograph of every page of the book.
PolishDo badań ze wzmocnieniem kontrastowym szczególnie przydatne jest skanowanie w sekwencji T1.
T1 -weighted scanning sequences are particularly suitable for contrast-enhanced examinations.
PolishDo badań ze wzmocnieniem kontrastowym szczególnie przydatne jest skanowanie w sekwencji T1- zależnej.
T1 -weighted scanning sequences are particularly suitable for contrast-enhanced examinations.
PolishRozważamy również skanowanie mikrofilmów i umieszczanie w sieci.
We're also going back over microfilm and getting that online.
PolishJak dotychczas nie nastąpił żaden przełom w odniesieniu do przepisu nakazującego pełne skanowanie pojemników do przewozu ładunków.
As yet there is no breakthrough with regard to the 100% scanning of freight containers.
PolishTo jest zarówno skanowanie w trójwymiarze w czasie rzeczywistym, jak i motion capture [analiza ruchów pod dalszą animację].
It's both 3D scanning in real time and motion capture.
PolishAle jak zorganizować skanowanie?
But how do you go about doing all this scanning?
PolishDobrym pomysłem jest regularne skanowanie komputera, zapewniające wczesne wykrywanie złośliwego oprogramowania i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się.
It's a good idea to run regular scans of your computer to catch malware early and prevent it from spreading.
PolishAle jakiś czas temu, z pomocą mojego kolegi - okulisty, Carmena Puliafito, który rozwinął laserowe skanowanie siatkówki, odkryłem następującą rzecz.
But sometime ago, through the help of an opthamologist colleague of mine, Carmen Puliafito, who developed a laser scanner of the retina, I found out the the following.
PolishMożemy również stworzyć protezy dostosowane do indywidualnych potrzeb Skanowanie zębów, możemy zeskanować sobie zęby w celu wytworzenia pasujących warstw.
Or we can create very specific prosthetics for that individual. ~~~ Scanning teeth today, you can have your teeth scanned and dental coatings made in this way to fit you.