Polsk-engelsk oversættelse af "skarb"

PL

"skarb" engelsk oversættelse

PL skarb
volume_up
{maskulin}

1. generel

skarb
volume_up
treasure {substantiv}
Skarb dotarł uszkodzony, ale ogólnie mówiąc dotarł.
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze.
for where thy treasure is, there will thy heart be also.
Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
For where your treasure is, there will your heart be also.
skarb (også: skarbnica, skarb narodowy)
volume_up
treasure trove {substantiv}
skarb (også: znalezisko)
volume_up
trove {substantiv}
volume_up
sweetie {substantiv}
skarb
volume_up
sweety {substantiv} [brit.eng.]
skarb
volume_up
hoarded wealth {substantiv}

2. figurativ

skarb (også: dobrodziejstwo)
volume_up
boon {substantiv}

3. formindskelsesord

skarb
volume_up
honey {substantiv} [formindsk.ord]
Lecz się dziesięć mężów znalazło między nimi, którzy rzekli do Izmaela: Nie zabijaj nas, bo mamy skarby skryte w polu, pszenicy i jęczmienia, i oliwy, i miodu.
But ten men were found among them that said unto Ishmael, Slay us not; for we have stores hidden in the field, of wheat, and of barley, and of oil, and of honey.

4. "o dziecku", formindskelsesord

skarb (også: skarbek)
volume_up
pet {substantiv} [formindsk.ord] (of a child)

Eksempelsætninger "skarb" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishDziś Rezerwa Federalna i amerykański Skarb Państwa chciałyby zasypać pęknięcia obniżkami stóp.
Today the Federal Reserve and the US Treasury would like to paper over the cracks by lowering rates.
PolishNiektórzy widzą w tej rzece prawdziwy skarb, gdy osiągnęli już najwyższy poziom dobrobytu i rozwoju na jej brzegach.
Some see it as a real gem, after achieving the highest level of well-being and development on its banks.
PolishPowinniśmy móc dyskutować nad tym, w jaki sposób Europa ma chronić swoje tożsamości narodowe, które tworzą jej największy skarb.
We should be able to discuss how Europe protects its national identities, which are one of Europe's assets.
PolishInnymi słowy do zwiększenia efektywności energetycznej powinniśmy dążyć przede wszystkim tam, gidze właścicielem nieruchomości jest skarb państwa.
In other words, efficiency must, first of all, be sought wherever the state owns property.
PolishAgencją publiczną z kompetencjami najlepszymi na świecie jest oczywiście skarb państwa -- to znaczy brytyjski skarb państwa.
The public agency with the greatest expertise on Earth is of course the treasury -- that is, the British Treasury.
PolishOpinia w sprawie przedłużenia możliwości udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym  (CON/2009/82)Polska, 23.10.2009,
Opinion on the extension of State Treasury support to financial institutions (CON/2009/82)Poland, 23.10.2009,
PolishOpinia w sprawie udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (CON/2008/80)Polska, 28.11.2008, pdf 218 kB, en .
Opinion on the provision of State Treasury support to financial institutions (CON/2008/80)Poland, 28.11.2008, pdf 51 kB, en .
PolishCiekawe czy wie, jaki ma skarb.
PolishJesteśmy winni naszym dzieciom naszym wnukom i przyszłym pokoleniom, których nigdy nie poznamy, chronić ten skarb i przekazywać go dalej.
We owe it to our children, our grandchildren and the generations we will never meet to keep it safe and to pass it along.
PolishJeśli brytyjski skarb państwa może się mylić w stosunku 1 do 10, wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądać w ministerstwie finansów Sierra Leone.
If the British Treasury can be out by a factor of 10, think what the ministry of finance in Sierra Leone is going to be like.
PolishBrytyjski skarb państwa zdecydował, że sprzeda prawa do telefonów komórkowych trzeciej generacji poprzez wyliczenie, ile te prawa są warte.
And the British Treasury decided that it would sell the rights to third-generation mobile phones by working out what those rights were worth.
PolishOtworzył Pan skarb swój, a wyniósł naczynia gniewu swego; bo to jest sprawa Pana, Pana zastępów w ziemi Chaldejskiej.
Jehovah hath opened his armory, and hath brought forth the weapons of his indignation; for the Lord, Jehovah of hosts, hath a work [to do] in the land of the Chaldeans.
PolishPan rzecznik Diamandouros to skarb dla naszych obywateli i dla Unii Europejskiej i pragnę serdecznie podziękować mu za jego pracę.
(DE) Mr President, Mr Diamandouros has been a real asset for our citizens and for the European Union and I would like to thank him sincerely for his work.
PolishOpinia w sprawie objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wsparciem udzielanym przez Skarb Państwa instytucjom finansowym (CON/2011/11)Polska, 16.2.2011, pdf 133 kB, en .
Opinion on including credit unions in the State Treasury support to financial institutions (CON/2011/11)Poland, 16.2.2011, pdf 56 kB, en .
PolishPrzez trzy tygodnie uczestnicy zbliżyli się nie tylko do języka niemieckiego: grupa młodych ludzi z całego świata przywiozła ze sobą ogromny skarb: swą wielojęzyczność.
But it wasn't only German things that they learnt about in these three weeks. This highly mixed group incorporated a very special asset: its multilingualism.