Polsk-engelsk oversættelse af "to połowa"

PL

"to połowa" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "to połowa" i kontekst.

Lignende oversættelser "to połowa" på engelsk

to adverbium
English
to konjunktion
English
to pronomen
połowa substantiv
English

Eksempelsætninger "to połowa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishDwadzieścia pięć milionów ludzi to połowa ludności mojego kraju, Wielkiej Brytanii.
Twenty-five million people is half the population of my country, the United Kingdom.
PolishDruga połowa to była jedna wielka drzemka Gdy wreszcie wyszedłem miałem wybór.
The second half was just one big nap, pretty much, in class.
PolishWydaje się, że jakoś przeoczyli fakt, iż ponad połowa populacji to kobiety.
It seems that they've somehow overlooked the fact that over half the world's population are women.
PolishWszystko to jest jedynie połową sukcesu, jeżeli nie zostaną podjęte kolejne kroki.
Madam President, all this is only half a victory if the next steps are not taken.
PolishJednak gdyby rurociąg alaskański budowano dzisiaj, to zaledwie połowa kosztów jego budowy.
But if you built the Alaskan pipeline today, that's half of what the Alaskan pipeline would cost.
PolishMiędzynarodowe fundusze przeznaczane na opiekę zdrowotną to połowa kwoty przeznaczanej na edukację.
The international funds allocated to health care are half the amount allocated to education.
PolishSądzę, - jeżeli wolno mi tak to ująć, - że to dopiero połowa pytania.
If I may say so, I think that is half the question.
PolishPrawie połowa populacji to introwertycy, 30-50%.
A third to a half of the population are introverts -- a third to a half.
PolishPołowa mnie to muzyka, a druga połowa...
The music's half of me, but the other half -- I landed probably the best gig of all.
PolishNa Litwie mówi się, że dobry początek to połowa pracy.
In Lithuania it is said that a good start is half the job.
PolishJak to powiedział Arystoteles, "dobry początek to połowa roboty”.
As Aristotle said, 'well begun is half done'.
PolishMiasto takie jak Bombaj, z którego połowa to slumsy, wytwarza 1/6 PKB Indii.
PolishJednakże przygotowanie wniosków, a nawet ich przyjęcie i zatwierdzenie, to jedynie połowa koniecznej pracy.
The preparation of the proposals, however, and even their adoption and approval, account for only half of the work required.
PolishA to jest połowa szkieletu Furby.
And there's the first little cam that drove Furby.
Polish(GA) Na koniec chciałbym zatem przytoczyć przysłowie w moim własnym języku, które mówi, że dobry początek to połowa roboty.
(GA) I would like to end, therefore, with a proverb from my own language that says that a good start is half the work.
PolishZ milionów nowych miejsc pracy, ponad połowa to stanowiska na pełen etat i nie powinno być znaków zapytania co do ich jakości.
Of the millions of new jobs, more than half are full-time jobs and there can be no question marks over their quality.
PolishTo połowa tego, co mój pies, Huxley
That's half the weight of my dog, Huxley.
PolishAle to dopiero połowa historii, jeżeli szukamy rozwiązania problemu ubóstwa, ponieważ nie da sie tego utrzymać na dluższą metę.
But it's only half the story if we're really looking at solving problems of poverty, because it's not long-term sustainable.
PolishLiczy na to połowa ludzkości...
PolishJedna trzecia wszystkich zabitych to dzieci, a połowa wszystkich zabitych to kobiety i dzieci - lecz to nie są członkowie Hamasu.
One third of all the dead are children and half of all the dead are women and children - but they are not members of Hamas.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • to połowa

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.