Polsk-engelsk oversættelse af "to po co"

PL

"to po co" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "to po co" i kontekst.

Lignende oversættelser "to po co" på engelsk

to adverbium
English
to konjunktion
English
to pronomen
po adverbium
po præposition
po- affiks
English
co pronomen
English
co interjektion
English
co!? interjektion
English
co? interjektion
English

Eksempelsætninger "to po co" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishTo znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?
I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
PolishJeżeli coś zostało zatwierdzono, to po co informować sąsiadów?
If something is approved, why should the neighbours also be informed?
PolishRecepta na szczęście -- to po co tu wszyscy przyszliście -- receptą na szczęście są niskie oczekiwania.
The secret to happiness -- this is what you all came for -- the secret to happiness is low expectations.
PolishJeśli solidarność globalną stawiamy przed solidarnością wewnątrz Wspólnoty, to po co nam w ogóle Wspólnota?
If we have global solidarity first instead of solidarity within the Community, then why do we need the Community at all?
PolishPonadto skoro symbole mają tak marginalne znaczenie, jakie przypisują im ich przeciwnicy, to po co podejmują oni trud sprzeciwiania się im?
Besides, if symbols were as marginal as their opponents say, then why bother to oppose them?
PolishTo po co wchodziłeś do tego pokoju?
PolishZałatwmy to, po co przyszliśmy.
PolishPo to, po co jest bogactwo.
PolishMusimy sprowadzić banki do takiego punktu, gdzie będą robić to, po co wiele wieków temu wynaleziono je w Toskanii: finansować realną gospodarkę.
We must bring the banks back to a point where they do the job for which they were invented in Tuscany many centuries ago: financing the real economy.
PolishOdpowiedź jest prosta, jest nią właśnie to, po co REACH został stworzony: ponieważ po prostu nie wiedzieliśmy - ponieważ nikt nie wiedział dokładnie - ile substancji było dostępnych.
The simple answer is for precisely the reason that REACH was developed: because we simply did not know - because no one knew precisely - how many substances we had available.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • to po co

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.