Polsk-engelsk oversættelse af "to prawdopodobnie"

PL

"to prawdopodobnie" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "to prawdopodobnie" i kontekst.

Lignende oversættelser "to prawdopodobnie" på engelsk

to adverbium
English
to konjunktion
English
to pronomen
prawdopodobnie adverbium

Eksempelsætninger "to prawdopodobnie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishW związku z tym rezolucja ta jest bardziej istotna niż to prawdopodobnie uznano.
Accordingly, this resolution is more important than is probably recognised.
PolishJest to prawdopodobnie skutek mało zdecydowanej polityki i nadmiernej biurokracji.
That is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
PolishGdyby pan tak nie uczynił, to prawdopodobnie nadal byśmy się tym zajmowali.
If you hadn't done so, it would probably be the case that we would be still here.
PolishNawet praca z indywidualnymi firmami to prawdopodobnie za mało dla osiągnięcia celu.
Even working with individual companies is not probably going to get us there.
PolishJeśli nie jest to możliwe, to prawdopodobnie z powodu niewystarczającego poparcia.
If this is not possible it is probably because there is not enough support.
PolishByć może nie 100% z nich opowiada się za euro, ale prawdopodobnie jest to większość.
Perhaps not 100% of them are in favour of it, but probably the majority are.
PolishTo prawdopodobnie rośliny, które zostały spalone i zgniecione pod dużym ciśnieniem.
It is probably plants, except that these have been burned and crushed under pressure.
PolishRegiony zamożne prawdopodobnie mogą to czynić łatwiej niż te mniej bogate.
This is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
PolishUważam to za bardzo optymistyczne podejście; prawdopodobnie potrwa to nieco dłużej.
I think that that is very optimistic; it will probably be a little longer.
PolishTe tutaj, to jądrowe oddziaływania słabe, prawdopodobnie najmniej znane.
And these guys, here, they're the weak nuclear force, probably the least familiar.
PolishJest to prawdopodobnie zrozumiałe, gdyż bez wątpienia jest to niezwykle złożona kwestia.
That is probably understandable because this is undoubtedly a very complex matter.
PolishW unii gospodarczej i walutowej jest to zresztą prawdopodobnie niezbędne.
That is more than likely necessary anyway in an economic and monetary union.
PolishJest to prawdopodobnie najważniejsza debata, w jakiej kiedykolwiek uczestniczyłem.
This is probably the most important debate in which I have taken part.
PolishNa to poświęcam prawdopodobnie więcej energii niż na nasze wszystkie inne działania.
I devote more energy to this probably than to anything else that we do.
PolishTo obecnie prawdopodobnie największa lub druga co do wielkości firma medialna w kraju.
It's now probably either the biggest or the second biggest media company in the country.
PolishUczynią to Stany Zjednoczone, prawdopodobnie Rosja i we właściwym czasie z pewnością Chiny.
It will be done by the USA, probably by Russia and in due course certainly by China.
PolishTo zmniejszenie jest prawdopodobnie spowodowane autoindukcją enzymów metabolizujących wątroby.
This decrease is probably due to auto-induction of metabolising liver enzymes.
PolishBylo to zwiazane prawdopodobnie z hamowaniem syntezy prostaglandyn.
These effects are expected following inhibition of prostaglandin synthesis.
PolishByło to związane prawdopodobnie z hamowaniem syntezy prostaglandyn.
These effects are expected following inhibition of prostaglandin synthesis.
PolishPrawdopodobnie jest to również pana ostatnia wizyta przed naszymi wyborami w czerwcu.
This is perhaps also your last visit before our elections in June.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • to prawdopodobnie

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.