Polsk-engelsk oversættelse af "to przykro"

PL

"to przykro" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "to przykro" i kontekst.

Lignende oversættelser "to przykro" på engelsk

to adverbium
English
to konjunktion
English
to pronomen
przykry adjektiv

Eksempelsætninger "to przykro" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPomimo to przykro jest widzieć, jak nieczuła i obojętna jest Rada.
Nevertheless, it is sad to see the Council being so insensitive and unresponsive.
PolishPrzykro mi: to oni są złoczyńcami, a jeżeli chcą pokoju, odpowiedź leży w ich rękach.
Sorry: they are the perpetrators and if they want peace the answer lies in their own hands.
PolishTo przykro, że od 2008 roku nie zorganizowano żadnego spotkania na temat tej polityki.
It is unfortunate that no ministerial meeting on this policy has been organised since 2008.
PolishI przykro mi to mówić, ale jesteś jak pokerzysta -- coś cię zdradza.
And I'm sorry to tell you, you're like a poker player, you have a tell.
PolishJeśli chodzi o wypowiedź pani poseł Andrikienė, to przykro mi, ale Węgry otrzymały pomoc finansową.
As for what Mrs Andrikiensaid, I am sorry, but Hungary has received financial aid.
PolishDenerwuje mnie to i przykro mi z tego powodu, ale ta debata zaczyna powoli działać mi na nerwy.
I am getting angry and I am sorry for that, but this debate is slowly getting on my nerves.
PolishJeśli pani poseł Vergiat poczuła się tym dotknięta, to jest mi bardzo przykro z tego powodu.
If Mrs Vergiat felt offended by this, I am very sorry about that.
PolishJeżeli takie są właśnie nasze zadania, to przykro mi to mówić, ale ten pakiet nie może im sprostać.
If that is what we need to do, I am sad to say that this package simply is not up to the task.
PolishPrzykro to mówić, ale taki stan spraw utrzymuje się w Uzbekistanie.
Sadly, this state of affairs persists in Uzbekistan.
PolishPrzykro mi to państwu powiedzieć, ale dziś tak nie jest.
I am sorry to tell you that this is not the case today.
PolishJeźli będziemy mówili z tobą, nie będzie ci to przykro?
If one assay to commune with thee, wilt thou be grieved?
PolishPrzykro mi to mówić, ale nie ma w tym nic nowego dla Ukrainy, choć dla innych krajów jest to świetna propozycja.
There is nothing much new for Ukraine, I am sorry to say, but it is great for the other countries.
PolishNaprawdę mi przykro za to, co stało się ostatniej nocy.
l`m really sorry about what happened the other night.
PolishTo porozumienie, przykro mi mówić, nie oznacza wprowadzenia całkowitego zakazu używania DCM do zastosowań profesjonalnych.
This agreement will not, I am sad to say, mean a total ban on the professional use of DCM.
PolishPrzykro mi to mówić, ale opóźnienie jest poważne.
I am sorry to say this, but it really is delayed.
PolishSądzę - i przykro mi to mówić - że gdyby chodziło o dobrostan zwierząt, Rada zajęłaby stanowisko w tej sprawie.
I think - and I regret to say this - that if this was an animal welfare issue the Council would have a position on it.
PolishPrzykro mi to mówić, ale są one błędne.
I am sorry to say that these are incorrect.
PolishTo całkiem oczywiste, przykro mi.
PolishDlatego panie komisarzu przykro mi to mówić, ale był pan w błędzie, mówiąc przed chwilą, że agenda ta rozwiewa publiczne obawy.
Therefore, Commissioner, I regret to say that you were wrong to state a moment ago that this agenda dispels public concerns.
PolishPrzykro mi to mówić.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • to przykro

Flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog.