Polsk-engelsk oversættelse af "to pytanie do"

PL

"to pytanie do" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "to pytanie do" i kontekst.

Lignende oversættelser "to pytanie do" på engelsk

to adverbium
English
to konjunktion
English
to pronomen
pytanie substantiv
English
pytać verbum
do substantiv
English
do præposition
do

Eksempelsætninger "to pytanie do" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishOstatnia, ale niemniej ważna sprawa, to pytanie, do czego zmierzać ma ta debata.
Last but not least is the question of where the debate should lead.
PolishKieruję to pytanie do pana posła Verhofstadta, który ma pewne doświadczenie pracy w Radzie.
I put the question to Mr Verhofstadt, who has some experience of this Council.
PolishJest to pytanie do każdego rządu narodowego w państwach członkowskich.
And that is a question for each national government in the Member States.
PolishPoseł Costa kieruje więc to pytanie do Komisji.
Mr Costa is therefore putting the following question to the Commission.
PolishW rzeczywistości to pytanie do belgijskiej prezydencji w Radze: w jaki sposób chcemy tego dokonać w Cancún?
Indeed, this is a question for the Belgian President-in Office: how are we going to do this in Cancún?
PolishTo pytanie do pana.
A question for you there, President Van Rompuy.
PolishCzy to pytanie do mnie?
Madam President, is the question for me?
PolishKieruję to pytanie do Biura niemal od dziesięciu lat i niezwykle się cieszę, że nowa procedura jest wreszcie gotowa.
I have been asking the Bureau for this for nearly ten years and I am delighted to see that this dossier is finally ready.
PolishTo pytanie do pana, panie komisarzu.
It is a question for you, Mr Commissioner.
PolishSą to zatem agencje krajowe, a odpowiedzialność spoczywa na krajowych rządach, dlatego też skierowałem to pytanie do Rady.
So these are national agencies and it is the responsibility of the national governments, which is why I posed the question to the Council.
PolishPrzewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering przewodniczył debacie, w trakcie której wypowiadał się pan Schulz, a więc jest to pytanie do pana Pötteringa.
The President of the European Parliament, Mr Pöttering, was in the chair when Mr Schulz spoke, and so this is a question for Mr Pöttering.
PolishSkierowałam już to pytanie do Komisji, i oczekuję na odpowiedź, by się dowiedzieć, czy sprawdzono, czy te fundusze zostały faktycznie wykorzystane w tej kampanii.
I have already put the question to the Commission, and I am awaiting a response to learn whether it has indeed been verified that these funds have indeed been used for this campaign.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • to pytanie do

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.