Polsk-engelsk oversættelse af "to raz"

PL

"to raz" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "to raz" i kontekst.

Lignende oversættelser "to raz" på engelsk

to adverbium
English
to konjunktion
English
to pronomen
raz substantiv
raz adverbium
English
razić verbum

Eksempelsætninger "to raz" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMoże się jednak wydawać, że niektórzy muszą usłyszeć to przesłanie jeszcze raz.
It would appear, however, that some people need to hear this message again.
PolishPrzypuszczam, że pan poseł nie jest obecny, ale chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić.
I assume that he is not here, but I would like to make that clear once and for all.
PolishZalecana dawka to 2 mg raz na dobę, 1 - 2 godziny przed snem, po posiłku.
The recommended dose is 2 mg once daily, 1-2 hours before bedtime and after food.
PolishMożemy faktycznie robić wszystko co konieczne, możemy to wszystko raz za razem potępiać.
In fact, we can do everything it takes; we can condemn all this time and again.
PolishPokazuje to raz jeszcze, że w Unii Europejskiej brakuje nam wiarygodnych informacji.
This demonstrates that once again in the European Union we lack reliable information.
PolishNie będzie to pierwszy raz i, niestety, obawiam się, że nie będzie to raz ostatni.
This will not be the first time and, unfortunately, I fear that it will not be the last.
PolishJeśli chodzi o zarządzanie migracją to raz jeszcze poczyniliście ważne obietnice.
On the subject of management of migration, you have once again made significant promises.
PolishPo raz pierwszy to nie Unia Europejska ponosi odpowiedzialność za zerwanie rozmów.
For the first time, the European Union is not responsible for the breakdown of the talks.
PolishDla nas, młodych, był to pierwszy raz kiedy usłyszeliśmy język wojny i broni.
And it was for us, the young, the first time really we hear the language of war, of guns.
PolishChciałabym jeszcze raz to podkreślić i musimy nieco naświetlić tę zmianę.
I would like to stress that once again and we have also made that change quite clear.
PolishZalecana dawka preparatu Viread to jedna tabletka przyjmowana raz na dobę z pokarmem.
The recommended dose of Viread is one tablet taken once a day with food.
PolishW szczególności chciałbym podkreślić raz jeszcze to, co powiedziała pani poseł Rühle.
In particular, I would like to emphasise once again what Mrs Rühle said.
PolishJa również jestem przekonany, że to nie był ostatni raz.
Commissioner, I am also sure that this will not be the last time we do so.
PolishChciałbym mimo to podkreślić raz jeszcze, że osiągnęliśmy zadowalający wynik.
Nonetheless, I would like to stress once again that we have achieved a satisfactory result.
PolishAle nie jest to pierwszy raz kiedy przechodzimy rewolucję technologiczną.
But this is not the first time that we've had a technological revolution.
PolishJednak, powiem to jeszcze raz, musimy wiedzieć coś na temat tego, jak do tego doszło.
However, once again, we need to know something about how this happened.
PolishWszystko to, powtarzam raz jeszcze, będzie opierało się na poszanowaniu zasady pomocniczości.
This, I repeat, will all be based on respect for the principle of subsidiarity.
PolishObiecuję, że jest to jedyny raz, kiedy cytuję Keynesa i się z nim zgadzam.
I promise that is the only time I am going to quote Keynes approvingly.
PolishA więc to był pierwszy raz kiedy dodaliśmy odpowiedź publiczności do przedstawienia.
So this is actually the first time we've ever done live audience feedback to a performance.
PolishZalecana dawka to 10 mg raz na dobę, podczas posiłków lub między posiłkami.
The recommended dose is 10 mg once a day, taken with or without food.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • to raz

Flere oversættelser i bab.las tysk-danske ordbog.